Utseth, Ruth Edel

Utseth, Ruth Edel (1914-1999)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1950-1953

Gå til bildegalleri

Utseth, Ruth Edel har avgått ved døden.

Finn informasjon etter