Frøiland, Ranveig

Frøiland, Ranveig (1945-2020)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 2001-2005
Ansiennitet:
20 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Frøiland, Ranveig har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 15.09.1945 i Sund, Hordaland
 • Død 16.03.2020
 • Datter av sjåfør Harald Fjeld (1910-1997) og husmor Ragna Langeland (1916-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 8 for Hordaland, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 11 for Hordaland, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 6 for Hordaland, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 4 for Hordaland, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 2 for Hordaland, 2001 - 2005, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 18.12.1996-30.09.1997, Gard Folkvord møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1997-17.10.1997, Sigurd Grytten møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.10.1989 - 08.11.1990
  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 18.12.1996
  Nestleder, Energi- og miljøkomiteen, 21.10.1993 - 18.12.1996

  1997-2001

  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1997 - 22.03.2000
  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 22.03.2000 - 23.03.2000
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.03.2000 - 30.09.2001
  Leder, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 23.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Finanskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 12.06.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 08.11.1990
  Delegat, FNs generalforsamling, 1990 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 13.10.1992 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 18.12.1996
  Varamedlem, Europautvalget, 21.06.1996 - 18.12.1996

  1997-2001

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.03.2000
  Varamedlem, Europautvalget, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Nestleder, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 30.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 16.11.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2001-2005

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 19.10.2001 - 30.09.2003
  Sekretær, Arbeiderpartiet, 08.10.2003 - 30.09.2005

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Nærings- og energidepartementet, energisaker, 18.12.1996 - 01.01.1997
  Statsråd, Olje- og energidepartementet, 01.01.1997 - 17.10.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskoleeksamen 1962
 • Kurs i maskinskriving, stenografi og kommunal forvaltning 1963-1975
 • Deleksamen, samfunnsfaglig gymnas 1975-1980

Yrke

 • Kontorassistent Fjell formannskapskontor og skolekontor 1963-1971
 • Fullmektig ved PPT i Fjell 1974-1985 (halv stilling)
 • Kontorsekretær ved NKF Hordaland 1978-1985 (halv stilling)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Fjell Kommunestyre 1975-1979
 • Medlem Fjell Formannskap 1979-1983, 1985-1987, 2007-2011
 • Varaordfører Fjell Kommunestyre 1983-1985

Offentlige verv

 • Medlem Sosialstyret, Fjell 1976-1979
 • Medlem Generalplanutvalget, Fjell 1983-1985
 • Medlem Administrasjonsutvalget, Fjell 1984-1988
 • Leder Utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon 2000-2002
 • Varamedlem Styret for domstoladministrasjonen fra 2005
 • Leder Styret for Helse Bergen HF fra 2006
 • Riksrevisor Riksrevisjonen 2006-2009
 • Medlem Forbrukerutvalget

Tillitsverv i partier

 • Sekretær Fjell AUF 1964-1966
 • Studieleder Fjell A 1970-1973
 • Sekretær Fjell A 1970-1973
 • Leder A's gruppestyre i Fjell kommunestyre 1983-1986
 • Leder A's kvinneutvalg Hordaland 1986-1992
 • Medlem A's kvinneutvalg 1989-1992
 • Leder Hordaland A 1992-1996, 1999-2003
 • Medlem DNAs landsstyre 1994-2003

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Strilen frilynte ungdomslag 1962-1973
 • Leder Studievirksomheten i Norsk kommuneforbund, Hordaland 1978-1983
 • Leder NKFs landsråd for studievirksomhet 1980-1985
 • Medlem NKFs likestillingsutvalg 1983-1985
 • Leder Sotra kommunale forening 1983-1985
 • Tillitsvalgt Norsk kommuneforbunds distriktsstyre i Hordaland 1983-1984