Hauglid, Ranja

Hauglid, Ranja (1945-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Troms 1993-1997
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 25.04.1945 i Stor-Elvdal, Hedmark
 • Datter av Alfred Holm (-1973) og småbruker Thora Bjerk (1902-1988)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Troms, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 3 for Troms, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 3 for Troms, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 3 for Troms, 1993 - 1997, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 19.05.1989
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Valgkomiteen, 19.05.1989 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Forsvarskomiteen, 23.10.1989 - 21.11.1990
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.11.1990 - 30.09.1993
  Sekretær, Forsvarskomiteen, 21.11.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Forsvarskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1982 - 1984

  1985-89

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 01.10.1985 - 30.09.1989
  Delegat, FNs generalforsamling, 1988 -

  1993-97

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 04.11.1993 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskoleeksamen 1962
 • Eksamen ved videregående skole i handel/kontor 1973
 • En rekke faglig-politiske kurs 1976-1981
 • Kontor- og arkivkurs 1977
 • Kasserevisjonskurs 1979
 • Datakurs ved EDB og Kunnskap 1998
 • Russisk ved Folkeuniversitetet 1998-2002

Yrke

 • Kontorstilling i Forsvaret, Bardu 1973-1974
 • Bokholder Indre Troms Samvirkelag, Bardu 1974-1976
 • Kontorfullmektig ved Salangen kommunekasse 1976-1980
 • Kontorfullmektig ved Troms Kraftforsyning, Sjøvegan 1980-1981
 • Daglig leder for Salangen Boligstiftelse 2001-2004 (deltid)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Salangen Formannskap 1979-1983, 1999-2003
 • Varamedlem Salangen Kommunestyre 2003-2007

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Salangen 1976-1977
 • Medlem Overformynderiet, Salangen 1977-1981
 • Formann Skolestyret, Salangen 1977-1979
 • Formann Arbeidsmiljøutvalget, Salangen 1980
 • Medlem Lønnsutvalget, Salangen 1980
 • Medlem A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling 1998-2006
 • Nestleder Representantskapet for Opptreningssenteret i Salangen fra 1999
 • Leder Ressursutvalget 1999-2003
 • Medlem og meddommer Lagmannsretten, Hålogaland fra 2000
 • Medlem A/S Vinmonopolets kontrollutvalg 2003-2006
 • Leder Kontrollutvalget, Salangen 2003-2007
 • Nestleder Representantskapet for Sør-Troms kommunerevisjon IKS 2003-2007
 • Leder Representantskapet for Sør-Troms kommunerevisjon IKS fra 2007

Tillitsverv i partier

 • Medlem Representantskapet i Salangen A 1977-1981
 • Medlem Styret i Troms A 1978-1981
 • Medlem Arbeidsutvalget i Troms A 1978-1981
 • Nestleder Representantskapet for Salangen A 1997-2003
 • Nestleder Salangen A 1997-2003
 • Kasserer Salangen A
 • Nestformann Sjøvegan og omegn A

Tillitsverv i organisasjoner

 • Kasserer Sør-Troms kommunale forening 1977-1980
 • Hovedtillitsmann Sør-Troms kommunale forening 1980
 • Medlem Distriktsstyret i Troms kommunale forening 1980-1981
 • Formann Sør-Troms kommunale forening 1980-1981
 • Kasserer Norsk Kommuneforbund, Salangen 1998-2006
 • Kasserer Salangen nærradioforening fra 1998
 • Medlem Representantskapet i Indre Troms Samvirkelag (Bardu) til 1973 fra slutten av 1960-tallet

Andre administrative verv

 • Formann Rådet for Nord-Norsk student- og elevhjem 1993-1997
 • Nestleder Styret for Norsk Husflidsmuseum 1997-2004