Reikvam, Rolf

Reikvam, Rolf (1948-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Akershus 2005-2009
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 12.03.1948 i Førde, Sogn og Fjordane
 • Sønn av arbeider Henrik Reikvam (1906-1976) og husmor Alma Fleten (1919-1998)

Stortingsperioder

 • Representant nr 11 for Akershus, 1997 - 2001, SV.
 • Representant nr 5 for Akershus, 2001 - 2005, SV.
 • Representant nr 8 for Akershus, 2005 - 2009, SV.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2005-2009

  Sekretær, Lagtinget, 10.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2001 - 30.09.2005
  Leder, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2005 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 19.10.2005 - 05.10.2006
  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 05.10.2006 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 07.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 16.11.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1997-2001

  Medlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 13.10.1999 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • 1. avdeling sos. øk.(økonomi, statistikk) 1969-1974
 • Offentlig rett, mellomfag 1972-1974
 • Faglig pedagogisk utdanning 1977-1978

Yrke

 • Lærer Jessheim videregående skole 1974-1977
 • Lønnssekretær Norsk Lektorlag (NUFO) 1977-1986
 • Spesialrådgiver Finansforbundet 1986-1997 (permisjon fra 1997)

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Akershus 1987-1991
 • Medlem Fylkesting, Akershus 1991-1995
 • Medlem Fylkesting, Akershus 1995-1997

Offentlige verv

 • Nestleder Fylkesskolestyret, Akershus 1987-1991
 • Leder Fylkesskolestyret 1991-1997
 • Leder Kurs- og kompetansesenteret, Akershus fra 1996
 • Medlem Utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon fra 2000
 • Leder Styret for Romerike Folkehøgskole fra 2003
 • Varamedlem Riksvalgstyret 2009-2013
 • Medlem Utvalg for gjennomgang av tros- og livssynspolitikken fra 2010

Tillitsverv i partier

 • Nestleder Akershus SV 1979-1982