Olsvik, Rikard

Olsvik, Rikard (1930-2017)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1989-1993
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Olsvik, Rikard har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.02.1930 i Aure, Møre og Romsdal
 • Død 21.08.2017
 • Sønn av småbruker Hans Olsvik (1897-1974) og hjemmeværende husmor Anna Rosvoll (1897-1977)

Stortingsperioder

 • Representant nr 8 for Møre og Romsdal, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 6 for Møre og Romsdal, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 1 for Møre og Romsdal, 1989 - 1993, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1985-89

  Visesekretær, Stortinget, 09.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Landbrukskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Sekretær, Forsvarskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1989 - 29.09.1989

  1989-93

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1989 - 22.03.1990
  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 15.11.1990
  Sekretær, Forsvarskomiteen, 23.10.1989 - 08.11.1990
  Leder, Fullmaktskomiteen, 22.03.1990 - 30.09.1993
  Medlem, Samferdselskomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.1985 - 30.09.1986

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Innpisker, Arbeiderpartiet, 01.10.1989 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkehøgskole 1948
 • Realskoleeksamen 1949
 • Lærerskoleeksamen 1954
 • Tilleggsutdanning i forming 1958
 • Norsk grunnfag 1962
 • Pedagaogisk seminar 1963

Yrke

 • Lærer Tustna og Stangvik 1955-1964
 • Lærer i Sunndal 1964-1965
 • Rektor ved Rindal barne- og ungdomsskule 1965-1981 (permisjon fra 1981)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tustna Kommunestyre 1959-1963
 • Medlem Rindal Formannskap 1967-1971, 1973-1975
 • Ordfører Rindal Kommunestyre 1971-1973
 • Medlem Rindal Kommunestyre 1995-1999

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1975-1979
 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1979-1983

Offentlige verv

 • Formann Skolestyret, Tustna 1959-1963
 • Medlem Generalplanutvalget 1968-1971
 • Medlem Kulturstyret 1968-1971
 • Medlem Bygningsrådet 1968-1971
 • Formann Styret for Rindal kommunale kraftlag 1971-1985
 • Nestformann Næringsutvalget, Møre og Romsdal 1980-1981
 • Medlem Billighetserstatningsutvalget 1983-1994
 • Medlem Delegasjon til KSSE-konferansen, Wien 1986
 • Medlem Delegasjon til KSSE-konferansen, Wien 1989
 • Riksrevisor Riksrevisjonen 1994-1998
 • Leder Styret for Nordmøre Distriktsrevisjon 1995-1999 (Nordmøre Distriktsrevisjon omfatter 10 nordmørskommuner)
 • Leder Eldrerådet, Møre og Romsdal 1995-2007
 • Leder Kontrollutvalget 1995-1999
 • Nestleder Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenester 1996-1998
 • Leder Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenester 1998-1999
 • Medlem Forstanderskapet for Rindal Sparebank 1998-2005
 • Medlem Brukerutvalget Helse Nordmøre og Romsdal 2002-2003
 • Medlem Brukerutvalget i Helse Midt-Norge 2004-2007
 • Medlem Kontrollutvalget 2004-2007
 • Leder Kontrollkomiteen i Rindal Sparebank 2004-2008

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Rindal Arbeiderparti 1970-1980

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Tustna idrettslag 1958-1962
 • Formann Tustna lærarlag 1958-1963
 • Formann og medlem Styret for Nordmøre frilynde ungdomslag 1961-1965
 • Formann Sunndal lærarlag 1964-1965
 • Formann Rindal lærarlag 1968-1972
 • Formann Styret for Rindal Samvirkelag 1979-1982
 • Medlem Styret for Norges Energiverkforbund 1988-1994

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for A/S Møre og Romsdal kraftselskap 1974-1978
 • Medlem Styret for Driva Kraftverk 1975-1995
 • Nestformann Styret for A/S Møre og Romsdal kraftselskap 1978-1986
 • Medlem Styret for Svorka Kraftselskap 1979-1985
 • Medlem Styret for Troll-Ski A/S 1980-1982
 • Formann Styret for A/S Møre og Romsdal kraftselskap 1987-1993

Litteratur

 • Olsvik, Rikard: Nordmøre ungdomslag gjennom 75 år 1895-1970, Grytting Orkanger 1970