Karlstrøm, Randi

Karlstrøm, Randi (1960-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Finnmark 1997-2001
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 25.06.1960 i Tinn, Telemark
 • Datter av gårdbruker Kolbjørn Karlstrøm (1932-) og lærer Astrid Akre Midtgarden (1929-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Finnmark, 1997 - 2001, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1997 - 22.03.2000
  Medlem, Næringskomiteen, 22.03.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1997-2001

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 17.10.1997 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Norges Landbrukshøgskole (plantekultur) 1982-1986
 • Alta Lærerhøgskole, praktisk pedagogikk 1987-1988
 • Agder Folkehøyskole, keramikklinje 2002-2003
 • Sattva kunstterapiinstitutt, grunnutdanning 2005-2007
 • Høyskolen i Finnmark, keramikk 3 2006-2007
 • Høyskolen i Finnmark, keramikk 4 2008-2009
 • Sattva kunstterapiinstitutt, videregående 2008-2010

Yrke

 • Avdelingsleder og lektor Troms landbruksskole 1986-1987
 • Herredsagronom/jordbrukssjef Alta 1987-1990
 • Prosjektleder Hasvik kommune 1990-1992
 • Prosjektleder Forum for besøksgårder 1995-1997
 • Drift av egen kaffebar på Langfjord bygdetun fra 1999

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Likestillingspris utdelt av Finnmark fylkeskommune 1996

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Alta Kommunestyre 1987-1991
 • Varamedlem Alta Formannskap 1995-1997

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Finnmark 1991 flyttet fra fylket etter 2 mnd. Møtte derfor bare 2 ganger

Offentlige verv

 • Medlem Kulturstyret 1987-1991
 • Medlem Statens Landbruksbanks avdelingsstyre i Tromsø 1990-1994
 • Medlem Styret for Finnmark landbruksskole 1990-1994
 • Medlem Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel 1992-1996
 • Medlem Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond 1994-1997
 • Medlem Fylkeslandbruksstyret i Finnmark 1995-1997
 • Medlem Hovedutvalget for plan, næring og miljø 1995-1997
 • Medlem Representantskapet for VEFAS 1995-1997
 • Leder Utmarksutvalget 1995-1997
 • Medlem Kringkastingsrådet 2002-2005

Tillitsverv i partier

 • Medlem Sentralstyret i KrFU 1983-1985
 • Fylkesleder KrFU 1987-1990

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Kvinneutvalg Norsk Bonde- og Småbrukarlag 1990-1992
 • Leder Finnmark 4H 1990-1992
 • Generalsekretær Norsk Bonde- og Småbrukarlag 1992-1995
 • Leder Kvinneutvalg Norsk Bonde- og Småbrukarlag 1995-1997
 • Leder Norges KFUK/KFUM, Finnmark krets 1996-2004
 • Leder Langfjord Hagelag fra 1996
 • Ordfører Finnmark 4Hs årsmøte 1997-2005
 • Leder Forum for besøksgårder i Finnmark 1998-2007
 • Leder Styret i Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, Finnmark fra 2004

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Laugfjord Bygdetun AS 1996-2002
 • Leder Styret for Laugfjord Bygdetun AS fra 2002