Bjørn, Rolf Ketil

Bjørn, Rolf Ketil (1938-2008)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Troms 1993-1997
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Bjørn, Rolf Ketil har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 18.01.1938 i Kåfjord, Troms
 • Død 24.11.2008
 • Sønn av direktør Rolf Bjørn (1906-2000) og hjemmeværende husmor Mariane Malvik (1908-1993)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Troms, 1989 - 1993, SV.
 • Representant nr 5 for Troms, 1993 - 1997, SV.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1993-97

  Midlertidig visesekretær, Lagtinget, 15.04.1996 - 22.06.1996

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Forsvarskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Forsvarskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1989-93

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 21.11.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 14.12.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 21.11.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 04.11.1993 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1957
 • Studentfagkurs, Oslo Handelsgymnasium 1960
 • Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) 1962

Yrke

 • Salgs- og innkjøpsassistent Gustaf Aspelin A/S, Oslo 1962-1964
 • Salgs- og markedsføringssjef Ric Bjørn A/S, Tromsø 1965-1977
 • Innkjøpssjef Ric Bjørn A/S, Tromsø 1977-1987
 • Innkjøper Ric Bjørn A/S, Tromsø 1987-1989

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tromsø Kommunestyre 1987-1989, 2003-2007

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Tromsø 1967-1979
 • Medlem Hovedutvalget for undervisning, Tromsø 1987-1989
 • Medlem Barnehagenemnda, Tromsø 1987-1989
 • Medlem Regionrådet, Tromsø, Balsfjord og Karlsøy 1999-2003
 • Meddommer Herredsretten, Nord-Troms fra 2000
 • Meddommer Tingretten, Nord-Troms fra 2000
 • Nestleder Helse- og sosialkomiteen, Tromsø 2003-2007

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Tromsø Kommunistiske Ungdomslag 1952-1957
 • Sekretariatsmedlem Norges Kommunistiske Ungdomsforbund (NKU) 1959-1964
 • Leder, kasserer og medlem Styret for Tromsø SV, Troms SF og SV 1966-1987
 • Leder SVs gruppe i Tromsø kommunestyre 1999-2003

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Treopplysningsrådet i flere år
 • Medlem Styret i Nord-Norges Trelasthandlerforening i flere år
 • Medlem Arbeidsutvalget i Norges Trelasthandlerforbund i flere år

Andre administrative verv

 • Medlem Styret i Fa-Fa (fagmann-fargehandler) i Nord-Norge i flere år