Kofoed-Larsen, Rigmor

Kofoed-Larsen, Rigmor (1944-2023)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Oppland 1997-2001
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Kofoed-Larsen, Rigmor har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 22.03.1944 i Halden, Østfold
 • Død 22.03.2023
 • Datter av fabrikkeier Håkon Johnsen (1914-) og fabrikkeier Maria Tønnesen (1917-1998)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Oppland, 1997 - 2001, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Sekretær, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Varamedlem, Europautvalget, 04.11.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1997-2001

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 17.10.1997 - 17.03.2000

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Halden pikeskole 1951-1958
 • Halden realskole 1958-1961
 • Halden gymnas 1961-1964
 • Halden husmorskole 1964
 • Statens Sykepleierskole 1966-1969
 • Spesialutdanning nevrokirurgisk sykepleie 1971
 • Norges Høyere Sykepleierskole, adm. 1972-1973
 • Personalutvikling og ledelse, Høgskolen Lillehammer 1992-1993

Yrke

 • Sykepleier ved Lillehammer fylkessykehus
 • Sykepleier i hjemmesykepleien, Lillehammer kommune
 • Sykepleier ved nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet 1969-1972 (permisjon 1972-1973 for videreutdanning)
 • Sykepleier ved Bispeberg Hospital, København 1974

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Lillehammer Kommunestyre 1975-1979, 1991-1995
 • Medlem Lillehammer Formannskap 1979-1983, 1987-1991

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Oppland 1995-1999

Offentlige verv

 • Medlem Ungdomsnemnda, Lillehammer 1975-1979
 • Lekdommer Lagmannsretten, Hamar 1991-1999
 • Medlem Hovedutvalget for opplæring og kompetanse 1995-1998
 • Medlem Skolestyret, Lillehammer

Tillitsverv i partier

 • Leder Kristelig Folkepartis miljøpolitiske utvalg 1990-1991
 • Medlem Kristelig Folkepartis sentralstyre 1991-1997
 • Medlem Kristelig Folkepartis kommunalpolitiske utvalg 1991-1995
 • Medlem Styret for Kristelig Folkepartis Studieforbund 1995-1999
 • Leder Kristelig Folkepartis Kvinners landsstyre fra 2002

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Søndagsskole og barnegruppe tilknyttet Nordre Ål menighet 1975-1988

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Kornhaug Norsk Fredssenter 1999-2001