Larsen, Ragnar

Larsen, Ragnar (1924-2005)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1973-1977

Gå til bildegalleri

Larsen, Ragnar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter