Bye, Ronald

Bye, Ronald (1937-2018)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Bye, Ronald har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 23.11.1937 i Oslo, Oslo
 • Død 24.09.2018
 • Sønn av brannformann Gunnar Bye (1913-1998) og renholder Tora Olsen (1917-1989)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Samferdselsdepartementet, 08.10.1979 - 04.02.1981
  Statsråd, Samferdselsdepartementet, 04.02.1981 - 14.10.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Yrkesskole 1953-1955

Lærlingepraksis

 • Maskinreperatørlærling 1955-1958

Fagbrev

 • Fagbrev som maskinreperatør 1958

Yrke

 • Maskinreparatør Progress Verktøymaskinfabrik 1958-1959
 • Maskinreperatør Norsk Akumulator A/S 1959-1960
 • Administrerende direktør i Folkeferie 1975-1983
 • Administrerende direktør i Landslaget for Reiselivet NORTRA 1983-1988
 • Eget konsulentfirma Ronald Bye Consulting 1988-2001
 • Administrerende direktør Statskog Miljø- og anlegg A/S 1998-1999

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • UNEF-medalje 1959
 • Heimevernets Fortjenstmedalje 1985

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Arbeids- og tiltaksnemnda, Finnmark 1964-1967
 • Medlem Skolestyret, Sør-Varanger 1964-1967
 • Formann Forsvarskommisjonen av 1974 1975-1978
 • Varaordfører Representantskapet for Statoil 1976-1980
 • Varaordfører Representantskapet for Statoil 1976-1980
 • Medlem Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk 1977-1980
 • Medlem Styret for Norges Statsbaner 1981-1985
 • Leder Landsrådet for Heimevernet 1982-1986
 • Medlem Rådet for Norges-informasjon 1985-1987
 • Medlem Norges Eksportråd 1986-1988
 • Medlem Styret for Tallspillet Lotto 1986-1992
 • Medlem Styret for søkerselskapet for OL på Lillehammer -92/94 1986-1992
 • Medlem Styret for NorShow 1986-1990 (stod for etablering av norsk paviljong i EPCOT-senteret)
 • Medlem Rådet for NSB-reisebyrå 1987-1989
 • Leder Utvalg til vurdering av godtgjøringssystemet til vernepliktige mannskaper 1987-1988
 • Leder Styret for A/S Statens trelastbruk 1987-1990
 • Medlem Styret for Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S 1988-1991
 • Leder Styret for Spitsbergen Travel A/S 1989-1990
 • Leder Styret for Stattre A/S 1990-1991
 • Leder Styret for Svalbard Samfunnsdrift 1991-1997
 • Leder Styret for Svalbard Næringsutvikling A/S 1991-1997
 • Leder Styret for Statskog SF 1993-1997
 • Medlem Styret for Stattre A/S 1994-1998
 • Medlem Borgarting Lagmannsrett fra 1996
 • Leder Styret for Svalbard Servicesenter A/S 1997-1999

Tillitsverv i partier

 • Sekretær AUF 1960-1963
 • Vararepresentant A's landsstyre 1965-1967
 • Formann Øst-Finnmark A 1966-1967
 • Partisekretær DNA 1969-1975
 • Formann DNAs samferdselsutvalg 1982-1983

Tillitsverv i organisasjoner

 • Distriktssekretær LOs distriktskontor i Finnmark 1963-1967
 • Distriktssekretær LOs distriktskontor i Oppland 1967-1968
 • Sekretær LO 1968-1969
 • Formann Landslaget for Reiselivet i Norge 1976-1978
 • Medlem Styret i Den Norske Reisebyråforening 1982-1983

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Tiden Norsk Forlag 1970-1975
 • Medlem Representantskapet for Det Norske Luftfartsselskap A/S 1972-1975
 • Formann Styret for Arbeiderbladet 1974-1975
 • Medlem Styret for Narvesen A/S 1985-1987
 • Leder Styret for Forenede konsulenter A/S 1987-1989
 • Medlem Styret for Nord-Norske-Handelshus A/S 1990-1996
 • Leder Styret for Lillehammer Consulting Group A/S 1990-1995
 • Medlem Styret for Risør fritidssenter A/S 1993-1995
 • Medlem Styret for Rjukan 2000 A/S 1994-1997

Litteratur

 • Bye, Ronald: Vurderinger og synspunkter, Oslo 1975
 • Bye, Ronald: Forsvarskommisjonen av 1974. NOU nr. 9, Universitetsforlaget Oslo 1978
 • Bye, Ronald: Sersjanten: Makt og miljø på Youngstorget, Gyldendal Oslo 1987
 • Bye, Ronald: Oppgjør, Tiden Oslo 1991
 • Bye, Ronald: Niende etasje, Tiden Oslo 1993
 • Bye, Ronald, Finn Sjue og Alf R. Jacobsen: De visste alt: Rapport fra niende etasje, Tiden Oslo 1993
 • Bye, Ronald og Finn Sjue: Norges hemmelige hær - Historien om stay behind, Oslo 1995
 • Bye, Ronald: Lojalitetens pris, Tiden Oslo 1997
 • Bye, Ronald og Finn Sjue: Post Festum Gardermoen, IJ-forlaget Oslo 2001
 • Bye, Ronald: Khanovej - Vindenes vind, Aschehoug Oslo 2002