Bendiksen, Rolf

Bendiksen, Rolf (1938-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1989-1993
Ansiennitet:
7 år, 154 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 12.04.1938 i Moskenes, Nordland
 • Sønn av fisker Olav E. Bendiksen (1914-1991) og husmor Eva Kristine Marie Gundersen (1917-2004)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 5 for Nordland, 1989 - 1993, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 09.05.1986-30.09.1989 for Bjarne Mørk-Eidem.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 15.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1989-93

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 21.11.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Delegat, FNs generalforsamling, 1989 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole 1945-1952
 • Framhaldsskole 1952-1953
 • Skipsradiotelefonikurs 1958
 • Kystskippereksamen 1971

Yrke

 • Fisker 1953-1961
 • Bygningssnekker 1961-1965
 • Fisker 1965-1998

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Moskenes Kommunestyre 1975-1979, 1979-1983
 • Ordfører Moskenes Kommunestyre 1983-1987

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Nordland 1983-1987

Offentlige verv

 • Medlem Jordskifteretten 1971-1975
 • Medlem Bygningsrådet, Moskenes 1972-1976
 • Medlem Skolestyret 1972-1981
 • Formann Fiskerinemnda, Moskenes 1976-1987
 • Formann Teknisk hovedutvalg 1976-1987

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Moskenes A

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestformann Nordland Fiskarlag 1981-1986
 • Formann Nordland Fiskarlag 1994-2002

Andre administrative verv

 • Medlem I/S Lofotkrafts råd 1976-1987