Bye, Roald Åsmund

Bye, Roald Åsmund (1928-2003)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1977-1981
Ansiennitet:
12 år, 17 dager

Gå til bildegalleri

Bye, Roald Åsmund har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 07.11.1928 i Malvik, Sør-Trøndelag
 • Død 15.04.2003
 • Sønn av skifteformann Rolf M. Bye (1897-1984) og telegrafansatt Aagot Nygaardsvold (1898-1984)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 7 for Sør-Trøndelag, 1954 - 1957, A.
 • Vararepresentant nr 5 for Sør-Trøndelag, 1958 - 1961, A.
 • Vararepresentant nr 3 for Sør-Trøndelag, 1961 - 1965, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 3 for Sør-Trøndelag, 1977 - 1981, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Sosialkomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Sosialkomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Sosialkomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 - 1973

  1973-77

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1974 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1949

Yrke

 • Assistent ved Malvik trygdekasse 1950-1962
 • Bestyrer ved Arbeidskontoret for Stjørdalen 1962-1981
 • Instituttleder ved Statens attføringsinstitutt i Trondheim 1981-1991

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Malvik kommunes kulturpris, utdelt av Ungdomsrådet i Malvik 2000

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Malvik Kommunestyre 1955-1959, 1959-1963
 • Medlem Malvik Formannskap 1963-1967

Offentlige verv

 • Leder Bygdeboknemnda for Malvik 1951-1956
 • Medlem og formann en rekke kommunale nemnder 1951-1983
 • Medlem Utvalg til å utrede barnefamilienes økonomi 1968-1970
 • Medlem Styret for Peder Morseth folkehøgskole 1976-1999
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Trondheim 1980-1989
 • Medlem og nestleder Styret for Vikhov skole 1980-1992
 • Medlem Styret for Jøssåsen Landsby 1980-1999
 • Leder Bygdeboknemnda for Malvik 1985-2002

Tillitsverv i partier

 • Formann Hommelvik AUL 1952-1954
 • Formann Malvik Arbeiderparti 1956-1957
 • Formann Sør-Trøndelag Arbeiderparti 1957-1959
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1957-1969
 • Leder Hommelvik Arbeiderlag 1985-1987

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Hommelvik framlag 1948-2003
 • Leder Byggekomité for nytt Folkets hus i Hommelvik 1983

Litteratur

 • Nilssen, Harry: Det står ei rogn; viser og vers av Harry Nilssen, 1981