Furuseth, Rolf

Furuseth, Rolf (1915-1984)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oppland 1977-1981
Ansiennitet:
12 år, 85 dager

Gå til bildegalleri

Furuseth, Rolf har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 27.09.1915 i Vestre Toten, Oppland
 • Død 16.05.1984
 • Sønn av småbruker Aksel Furuseth og Anna Sørlien

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Oppland, 1958 - 1961, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Oppland, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 7 for Oppland, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 6 for Oppland, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 2 for Oppland, 1977 - 1981, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1973-77

  Midlertidig visesekretær, Odelstinget, 25.10.1974 - 17.12.1974

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Justiskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Industrikomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Industrikomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Varamedlem, Valgkomiteen, 15.10.1980 - 30.09.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Brevskolekurs i kommunalkunnskap, bedriftsorganisasjon, arbeidsledelse og bedriftsøkonomi samt endel kurs organisert av fagbevegelsen

Lærlingepraksis

 • Bilmekanikerlære 1931-1933

Yrke

 • Sjåfør 1937-1938
 • Fabrikkarbeider, senere maskinstiller og kontrollør ved A/S Raufoss ammunisjonsfabrikker fra 1939

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vestre Toten Kommunestyre 1955-1959
 • Medlem Vestre Toten Formannskap 1959-1963, 1963-1967, 1967-1971

Offentlige verv

 • Formann Tilsynsutvalget for yrkesskolene, den tekniske skolen og voksenopplæringen, Oppland 1964-1970
 • Medlem Representantskapet for A/S Raufoss Ammunisjonsfabrikker 1969-1971
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved Strømmen Staal A/S fra 1971
 • Medlem Representantskapet for Industribanken fra 1981
 • Formann Tomteutvalget, Vestre Toten
 • Formann Trygdenemnda
 • Formann Ankenemnda for sykekassen
 • Formann Baneutvalget for idrettsanlegg
 • Formann Sang- og musikknemnda
 • Formann Lønnsutvalget
 • Domsmann (4 år)
 • Nestformann Brannstyret
 • Nestformann Skolestyret
 • Nestformann Styret for aldershjemmet, Vestre Toten

Tillitsverv i partier

 • Formann Vestre Toten Arbeiderparti 1962-1963
 • Medlem Representantskapet i Vestre Toten arbeiderparti
 • Gruppefører Arbeiderpartiet i kommunestyret

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Raufoss Jern- og Metallarbeiderforbund 1955-1970
 • Nestformann Oppland Faglige Samorganisasjon 1957-1961
 • Medlem Landsstyret i Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund fra 1958
 • Formann Den Norske militære samorganisasjon 1961-1969
 • Medlem Jern- og Metallarbeiderforbundets utredningsutvalg om industrielt demokrati 1963
 • Formann Den skandinaviske militære samorganisasjon 1964-1969
 • Medlem Avtaletinget fra 1967
 • Medlem LO/DNAs skattekomité 1967-1969
 • Medlem Jern- og Metallarbeiderforbundets utredningsutvalg om lønnssystemer og forhandlingsteknikk (Ditt syn) 1968-1969
 • Medlem LOs utredningsutvalg om industrielt demokrati fra 1969
 • Formann Bedriftsutvalget ved Raufoss aluminiumfabrikk i 5 år