Halvorsen, Roald

Halvorsen, Roald (1914-2010)

Parti:
Norges Kommunistiske Parti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1945-1949
Ansiennitet:
0 år, 66 dager

Gå til bildegalleri

Halvorsen, Roald har avgått ved døden.

Finn informasjon etter