Hemmingsen, Roy-Bjarne

Hemmingsen, Roy-Bjarne (1961-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1989-1993
Ansiennitet:
0 år, 36 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 09.09.1961 i Trondheim, Sør-Trøndelag
 • Sønn av elektriker Henry Hemmingsen (1925-1997) og husmor Nelly Nilssen (1933-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1989 - 1993, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1989-16.10.1989 for Gunhild Elise Øyangen.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Forberedende prøver filosofi 1984
 • Eksamen i regnskap 1985
 • 1. avdeling juridicum ved Friundervisningen 1986
 • 2-årig deltidsstudium i bedriftsøkonomi ved Trondheim økonomiske høyskole 1986-1988
 • Mellomlederutdanning for offentlig ansatte, Høgskolen i Nord-Trøndelag 1999-2000

Yrke

 • Drosjesjåfør Trondheim 1981-1988
 • Dirigent for Romulslia skolekorps 1986-1994
 • Saksbehandler fylkesarbeidskontoret i Sør-Trøndelag 1988-1991
 • Konsulent ved fylkesarbeidskontoret i Sør-Trøndelag 1991-1993
 • Førstekonsulent Personalavdelingen ved Aetat Sør-Trøndelag 1999-2001
 • Kontorsjef Personal og Organisasjonsenheten, Aetat Sør-Trøndelag 2001-2004
 • Rådgiver Aetat Sør-Trøndelag 2004-2005
 • Enhetsleder Trondheim kommune, Vikartjenesten fra 2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Trondheim Formannskap 1987-1991
 • Medlem Trondheim Kommunestyre 1991-1995, 1995-1999

Offentlige verv

 • Medlem Avdelingsstyret for kirke, kultur og fritid, Trondheim 1987-1991
 • Nestleder Styret for Mødrehjemmet, Trondheim 1987-1991
 • Nestleder Styret for Møllebakken ungdomshjem, Trondheim 1987-1991
 • Nestleder Styret for Villa 1600 1987-1991
 • Medlem Kontrollkomiteen 1991-1995
 • Medlem Oppvekstkomiteen 1995-1999

Tillitsverv i partier

 • Leder Trondheim AUF 1984-1986
 • Leder Øya/Singsaker AUF 1986-1989
 • Medlem Styret for Trondheim Forente Arbeiderparti 1986-1991
 • Leder AUF i Trondheim 1987-1989
 • Medlem Styret for Charlottenlund og Brundalen Arbeiderlag 2000-2004

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder NTL 105/6-arbeidsmarkedsetaten i Sør-Trøndelag 1990-1993 tillitsvalgt/hovedtillitsvalgt i a-etat fra 1992
 • Nestleder NTL 105-arbeidsmarkedsetaten 1993-1996 på heltid
 • Leder NTL 105-arbeidsmarkedsetaten 1996-1998 på heltid