Hellem, Rolf

Hellem, Rolf (1923-2021)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1977-1981
Ansiennitet:
19 år, 97 dager

Gå til bildegalleri

Hellem, Rolf har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 26.12.1923 i Sør-Frøya, Sør-Trøndelag
 • Død 06.06.2021
 • Sønn av ingeniør Torvald Andreas Hellem (1900-1966) og syerske Aslaug Martinussen (1902-1966)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1958 - 1961, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 6 for Nordland, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 6 for Nordland, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 1 for Nordland, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 2 for Nordland, 1977 - 1981, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 11.01.1958-23.04.1960 for Kolbjørn Sigurd Verner Varmann.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1977-81

  Midlertidig visepresident, Odelstinget, 15.11.1979 - 10.12.1979

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1958-61

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 27.01.1958 - 14.10.1958
  Medlem, Protokollkomiteen, 14.10.1958 - 23.04.1960

  1965-69

  Medlem, Militærkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967
  Medlem, Forsvarskomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Industrikomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Sekretær, Industrikomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Sekretær, Industrikomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1969 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1972 -

  1973-77

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1974 - 1977

  1977-81

  Delegat, FNs generalforsamling, 1977 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1978 - 1980

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskoleeksamen 1941
 • Eksamen ved Jernbaneskolen 1944
 • Kurs i Sverige og Tyskland og ved Den nordiske folkehøyskolen i Genéve 1953-1955 (med stipend fra LO)
 • Studerte med Conrad Mohrs stipendium distriktsutbygging i England 1964
 • En rekke oljeseminar, konferanser og studiereiser om olje i Europa, USA, Canada, Midtøsten og Asia 1972-1981

Yrke

 • Jernbanetelegrafist i Narvik 1944-1950
 • Jernbaneekspeditør i Narvik 1950-1965
 • Jernbanefullmektig i Narvik 1965 (permisjon fra 1965)
 • Opprettet og ledet UNIFABs kontaktkontor i Oslo (en sammenslutning av verkstedindustrien i Nord-Norge) 1982-1983
 • Sekretariatsleder for Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Namdalen, Bodø 1983-1988 (sekretariatet fungerte også for Nordnorsk Oljeråd, og var videre pålagt visse funksjoner i Nordkalottsamarbeidet)
 • Direktør/daglig leder for TEKNOR AS, Narvik 1990-1992

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • President Kekkonens medalje for skisportens fremme 1978

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ankenes Formannskap 1951-1955

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Ankenes 1957-1959
 • Medlem Komiteen til å vurdere Forsvarets regionale organisasjon 1967

Tillitsverv i partier

 • Lagsformann, distriktslagsformann AUF 1946-1953
 • Medlem AUFs landsstyre 1946-1953
 • Medlem Styret for Ankenes Arbeiderparti og i kretspartiet 1957-1958
 • Medlem Styret for Nordland Arbeiderparti 1960-1965
 • Formann Ofoten Arbeiderparti 1960-1965
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1963-1969
 • Leder Narvik Arbeiderpartis veteranforum 2003-2007

Tillitsverv i organisasjoner

 • Opplysningssekretær Narvik distriktsorganisasjon av Norsk jernbaneforbund 1946-1950
 • Opplysningssekretær Narvik distriktsorganisasjon av Norsk jernbaneforbund 1952-1954
 • Formann AOF-foreningen i Narvik 1954-1959 forberedte stiftelsen av AOF-foreningen i Narvik i 1954
 • Sekretær Narvik Skiklubb 1961-1964
 • Formann Stortingets idrettslag 1974-1981 initiativtaker til stiftelsen i 1974
 • Formann Hovedkomiteen for Nord-Norgesmesterskapet på ski i Bodø 1986
 • Leder Rombaksbotn grunneierlag fra 1995 stod også bak stiftelsen av laget i 1995

Andre administrative verv

 • Sekretær prosjektgruppen for Fagernesprosjektet: "Fra Fagernes gård til Narvik by" 1999-2007 startet prosjektet i november 1999 med målsetting om å etablere en historisk minnepark

Litteratur

 • Spesialstudier på olje/gass nord for 60 grader N. Nordatlantisk forsamling
 • Hellem, Rolf: Oljen i norsk politikk, Oslo 1974
 • Hellem, Rolf: Norsk olje i europeisk perspektiv. En rapport til Europabevegelsen i Norge, 1982
 • Hellem, Rolf: "Gården Rombaksbotn og Rombaken", art. i årbok for Ofoten museum, Ofoten museum Narvik 1996
 • Hellem, Rolf: "William Spear (1848-1933)", art. i årbok for Ofoten museum, Ofoten museum Narvik 1997
 • Hellem, Rolf: "Hanoman-skandalen i Rombaksbotn 1957", art. i årbok for Ofoten museum, Ofoten museum Narvik 1998
 • Hellem, Rolf: "Straumsnes - fra småbruk og fiske til jernbanebygd, del 1", art. i årbok for Ofoten museum, Ofoten museum Narvik 2000
 • Hellem, Rolf: "En grensevandring i 1743", art. i årbok for Ofoten museum, Ofoten museum Narvik 2001
 • Hellem, Rolf: "Starten av Ofotbaneanlegget - et sammentreff av tilfeldigheter", art. i årbok for Ofoten museum, Ofoten museum Narvik 2002
 • Hellem, Rolf: "Røde Narvik", art. i årbok for Ofoten museum, Ofoten museum Narvik 2004
 • Hellem, Rolf: ""Kriegstagebuch" - tysk dagbok fra krigshandlingene i Narvik aprildagene 1940, art. i årbok for Ofoten museum, Ofoten museum Narvik 2006
 • Hellem, Rolf: "Straumsnes - fra småbruk og fiske til jernbanebygd, del 2", art. i årbok for Ofoten museum, Ofoten museum Narvik 2006
 • Hellem, Rolf: "Straumsnes - fra småbruk og fiske til jernbanebygd, del 3", art. i årbok for Ofoten museum, Ofoten museum Narvik 2007