Hansen, Rolf Arthur

Hansen, Rolf Arthur (1920-2006)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Hansen, Rolf Arthur har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 23.07.1920 i Kristiania, Oslo
 • Død 26.07.2006
 • Sønn av smed Karl Emanuel Hansen (1891-1974) og fabrikkarbeider/renholdsarbeider Malvina Henriette Jacobsen (1893-1986)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Personlig sekretær, Sosialdepartementet, 1956 - 1959
  Statsråd, Forsvarsdepartementet, 15.01.1976 - 08.10.1979
  Statsråd, Miljøverndepartementet, 08.10.1979 - 04.02.1981
  Statsråd, Miljøverndepartementet, 04.02.1981 - 14.10.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse tillitsmannskurs og språkkurs
 • Sagene skole 1927-1934
 • 2-årig framhaldsskole 1934-1936
 • Teknisk aftenskole 1936
 • Sosialistisk Aftenskole 1938-1939
 • Internasjonalt ungdomskurs i USA 1955-1956

Yrke

 • Skipsradiomekaniker Norsk Marconi A/S 1936-1940
 • Montør Norsk Gass Accumulator 1940-1945
 • Forretningsfører Folketeaterbygningen 1971-1975
 • Forretningsfører Folketeaterbygningen 1981-1990

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Heimevernets fortjenestemedalje 1989

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret 1952-1965
 • Medlem Skolestyret, Oslo 1952-1963
 • Formann Komiteen av 1958 for offentlig støtte til ungdomsorganisasjonene 1958-1960
 • Medlem Statens Edruskapsråd 1962-1967
 • Medlem Styret for Anker Batterier A/S 1963-1974
 • Varaformann Skolestyret, Oslo 1963-1965
 • Formann Formannskapets nybyggkomité 1964-1967
 • Formann Skolestyret, Oslo 1965-1967
 • Medlem Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen 1971-1976
 • Formann Styret for Anker Batterier A/S 1974-1976
 • Medlem Nordisk ministerkomité 1979-1981 (norsk representant)
 • Leder Landsrådet for Heimevernet 1981-1989
 • Nestleder A/S Vinmonopolets styre 1981-1987
 • Formann Styret for Anker Batterier A/S 1981-1985
 • Formann Den Dansk-Svenske komite om Barsebäckverket 1983-1985
 • Nestleder Kommuneinndelingsutvalget (til vurdering av kommuneinndelingen i Horten, Tønsberg og Larvik) 1985-1987
 • Leder Kommuneinndelingen i Hamarområdet 1986-1987 (oppnevnt av fylkesmannen)
 • Nestleder Kommuneinndelingsutvalget (Utvalget til vurdering av kommuneinndelingen i Sarpsborg, Fredrikstad, Arendal, Hamar og Hammerfestområdene), 1987-1989

Tillitsverv i partier

 • Medlem AUFs sentrale illegale utvalg under krigen 1942-1944
 • Leder AUFs sentrale illegale utvalg under krigen 1944-1945
 • Landssekretær Framfylkingen 1945-1952
 • Medlem AUFs sentralstyre 1945-1955
 • Landsmøtevalgt sekretær AUF 1952-1955
 • Organisasjonssekretær Oslo Arbeiderparti 1959-1967
 • Sekretær Oslo Arbeiderparti 1967-1971
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1969-1974
 • Formann Landskommunalutvalget i Det norske Arbeiderparti 1970-1974, 1976-1978
 • Formann Oslo Arbeiderparti 1972-1974
 • Medlem Styret i Oslo Arbeiderparti 1992-1994
 • Æresmedlem Det Norske Arbeiderparti 1996-1996

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Styret for Oslo Bolig og Sparelag 1982-1987
 • Formann Den norske Atlanterhavskomité 1985-1991

Andre administrative verv

 • Medlem Styret i Frambu helsesenter 1947-1991
 • Medlem Styret for Oslo Nye Teater 1971-1988
 • Formann A/S OBOS Forretningsbygg 1982-1987

Litteratur

 • Hansen, Rolf Arthur: Aktuelle spørsmål i forsvarspolitikken og Nato-samarbeidet, Oslo 1978
 • Hansen, Rolf Arthur: Det solidariske menneske" i Kristian Ottosen (red.): Festskrift for Ivar Mathisen, OBOS Oslo 1991
 • Hansen, Rolf Arthur: "Fra klassekamp til et forsvar for hele folket" i John Kristen Skogan (red.): I frigjøringens spor, Universitetsforlaget Oslo 1995
 • Hansen, Rolf Arthur: "Sosialdemokraten" i Bjørn V. Engebretsen (red.): Sleggene synger og hamrene slår: Festskrift til Tor Aspengren 80 år, Tiden Oslo 1997