Hofmo, Rolf Halvdan

Hofmo, Rolf Halvdan (1898-1966)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1945-1949
Ansiennitet:
0 år, 59 dager

Gå til bildegalleri

Hofmo, Rolf Halvdan har avgått ved døden.

Finn informasjon etter