Ødegård, Rolf

Ødegård, Rolf (1941-2002)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oppland 1993-1997

Gå til bildegalleri

Ødegård, Rolf har avgått ved døden.

Finn informasjon etter