Nilssen, Rolf

Nilssen, Rolf (1928-2012)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Troms 1985-1989
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Nilssen, Rolf har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 25.01.1928 i Narvik, Nordland
 • Død 13.07.2012
 • Sønn av anleggsarbeider Søren Ingberg Nilssen (1904-1956) og servitør Kristine Marie Larsen (1907-1989)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Troms, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 3 for Troms, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 4 for Troms, 1985 - 1989, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1981-85

  Visesekretær, Lagtinget, 08.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 18.10.1977 - 18.01.1978
  Medlem, Finanskomiteen, 18.01.1978 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 23.10.1985 - 13.05.1986
  Nestleder, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 13.05.1986 - 30.09.1989
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 21.05.1986 - 30.09.1989
  Varamedlem, Valgkomiteen, 19.05.1989 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1985 - 30.09.1989
  Delegat, FNs generalforsamling, 1987 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Universitetets kurs i voksenpedagogikk
 • Luftforsvarets sambandsskole, Kjeller 1945-1946
 • Teknisk aftenskole 1947-1949
 • Teknisk fagskole 1948-1949
 • Jernbaneskolen 1954-1955
 • Genéveskolen 1958
 • LO-skolen 1961
 • Malmfeltens Folkehøgskole, Kiruna 1963 (høstkurset)

Yrke

 • Maskinarbeider LKAB, Narvik 1948-1949
 • Lokomotiv-fyrbøteraspirant NSB Narvik 1949-1954
 • Lokomotivfyrbøter 1954-1962

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Narvik Formannskap 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963
 • Medlem Tromsø Formannskap 1967-1971, 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Arbeids- og tiltaksnemnda, Troms 1967-1980
 • Medlem Ankenemnda for trygdesaker, Troms 1967-1980
 • Medlem Nord-Norsk Oljeråd 1967-1975
 • Medlem Folketrygdfondet - 5. fondsstyre, Tromsø 1968-1974
 • Varamedlem Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) 1971-1980
 • Formann Folketrygdfondet - 5. fondsstyre, Tromsø 1974-1980
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Tromsø 1974-1980
 • Medlem Hovedstyret for Folketrygdfondet 1974-1980

Tillitsverv i partier

 • Formann Narvik AUL 1951-1953
 • Medlem AUFs landsstyre 1953-1954
 • Formann Nord-Salten AUF 1953-1954
 • Formann Arbeiderbevegelsens ungdomsutvalg for Nordland 1962-1965
 • Formann Salten Arbeiderparti 1963-1965
 • Formann Tromsø Arbeiderparti 1967-1971
 • Formann Troms Arbeiderparti 1972-1978
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1974-1978

Tillitsverv i organisasjoner

 • Varamedlem Sentralstyret i Norsk Lokomotivmannsforbund 1954-1956
 • Formann Narvik faglige samorganisasjon 1961-1962
 • Sekretær LO for Nordland fylke, Bodø 1962-1965
 • Leder LOs distriktskontor Troms, Tromsø fra 1965
 • Leder Langnes borettslag, Tromsø 1988-1994

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for bladet Nordlys 1968-1975
 • Medlem Representantskapet for Sagapart A/S 1976-1980
 • Leder Arbeiderbevegelsens arkiv for Nord-Norge 1988-1994