Presthus, Rolf

Presthus, Rolf (1936-1988)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1985-1989
Ansiennitet:
18 år, 233 dager

Gå til bildegalleri

Presthus, Rolf har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 29.07.1936 i Oslo, Oslo
 • Død 01.01.1988
 • Sønn av disponent Schot Presthus (1897-1951) og disponent Kari Rolfsdatter Midttømme (1901-1962)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Akershus, 1961 - 1965, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1965 - 1969, H.
 • Representant nr 6 for Akershus, 1969 - 1973, H.
 • Representant nr 5 for Akershus, 1973 - 1977, H.
 • Representant nr 4 for Akershus, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 3 for Akershus, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 3 for Akershus, 1985 - 1989, H.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 14.10.1981-30.09.1985, Eva R. Finstad møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1985-09.05.1986, Eva R. Finstad møtte som representant.
 • Fra 01.01.1988, Eva R. Finstad møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Samferdselskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Finanskomiteen, 18.10.1973 - 01.10.1975
  Midlertidig nestformann, Finanskomiteen, 01.10.1975 - 13.12.1975
  Medlem, Finanskomiteen, 13.12.1975 - 30.09.1977

  1977-81

  Nestformann, Finanskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.10.1980 - 30.09.1981

  1985-89

  Medlem, Landbrukskomiteen, 15.05.1986 - 21.10.1987
  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 21.10.1987 - 01.01.1988

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1977 - 30.09.1981

  1985-89

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 30.10.1986 - 01.01.1988

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1977-81

  Varamedlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Finans- og tolldepartementet, 14.10.1981 - 25.04.1986
  Statsråd, Forsvarsdepartementet, 25.04.1986 - 09.05.1986

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1956
 • Cand.jur. 1962

Yrke

 • Sekretær, senere konsulent ved Prisdirektoratets juridiske kontor 1962-1963
 • Dommerfullmektig ved Indre Follo sorenskriverembete, Ski 1963-1965
 • Advokatfullmektig hos høyesterettsadvokat Ole Borge, Oslo 1965-1968
 • Advokat med egen forretning, Ski 1968-1988

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Krigsinvaliderforbundets plakett
 • Pressefotografenes Snill gutt-statuett 1985

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oppegård Formannskap 1959-1963, 1963-1967, 1969-1971
 • Ordfører Oppegård Kommunestyre 1967-1969
 • Medlem Oppegård Kommunestyre 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Akershus 1963-1967
 • Medlem Fylkesting, Akershus 1967-1971

Offentlige verv

 • Varamedlem Statens ungdomsråd 1961-1963
 • Viseformann Plan- og utbyggingskomiteen, Oppegård 1964-1967
 • Medlem Regionplanrådet for Oslo og Akershus 1968-1970
 • Varamedlem Jernbanerådet 1968-1974
 • Medlem Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen 1974-1979
 • Medlem Naturvernutredningen 1977
 • Medlem Forsvarsrådet 1981-1986

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Oppegård Unge Høyre 1952-1958
 • Formann Akershus Unge Høyre 1957-1957
 • Medlem Akershus Høyres fylkesstyre 1957-1957, 1968-1987
 • Medlem Unge Høyres sentralstyre 1959-1963
 • 1. viseformann Unge Høyres landsforbund 1961-1963
 • Medlem Høyres landskommunalutvalg 1966-1969
 • Formann Akershus Høyres politiske utvalg 1966-1970
 • Medlem Høyres landsstyre 1966-1970
 • Viseformann Akershus Høyre 1968-1970
 • Formann Høyres landskommunalutvalg 1969-1972
 • Medlem Høyres sentralstyre 1970-1972, fra 1981
 • Formann Akershus Høyre 1970-1972
 • Formann Høyres natur- og miljøvernutvalg 1972-1977
 • Varamedlem Styret for Høyres pressebyrå 1972-1974
 • Medlem Styret for Høyres pressebyrå 1974-1980
 • Medlem Høyres programkomité 1976-1978
 • Formann Høyres skatteutvalg 1976-1981
 • Varamedlem Høyres sentralstyre 1977-1981
 • Formann Høyres programkomité 1978-1981
 • Formann Høyre 1986-1988

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Den norske Atlanterhavskomité 1973-1979

Andre administrative verv

 • Formann Representantskapet for A/L Norske Follo Kloakkverk 1964-1968
 • Medlem Styret for A/S Østlandets Blad 1966-1973
 • Formann Styret for A/S Oppegård Tomteselskap 1972-1980
 • Formann Styret for A/S Østlandets Blad 1973-1981

Litteratur

 • Presthus, Rolf: Et program preget av gjennomførbare forslag, Oslo 1981
 • Gauslaa, Stein og Morten Malmø: Presthus, Oslo 1988