Schjerven, Rolf

Schjerven, Rolf (1918-1978)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1965-1969
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Schjerven, Rolf har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 15.10.1918 i Lardal, Vestfold
 • Død 26.10.1978
 • Sønn av gårdbruker og stortingsrepresentant Nils Jakob Thisted Schjerven (1883-1955) og Grethe Ljøterud (1885-1927)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 5 for Vestfold, 1954 - 1957, H.
 • Representant nr 7 for Vestfold, 1961 - 1965, H.
 • Representant nr 4 for Vestfold, 1965 - 1969, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Medlem, Landbrukskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Landbrukskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1935
 • Artium i norsk og matematikk 1941
 • Sivilagronom ved NLH 1945

Yrke

 • Gårdbruker på Øvre Schjerven i Lardal 1946-1978

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltakermedaljen

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Lardal Kommunestyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955, 1959-1963
 • Varamedlem Lardal Kommunestyre 1955-1959
 • Medlem Lardal Formannskap 1971-1975, 1975-1976

Offentlige verv

 • Medlem Overstyret for Vestfold Landbruksskole 1947-1951
 • Formann Overstyret for Vestfold Landbruksskole 1951-1962
 • Medlem Jordstyret, Lardal 1956-1963
 • Medlem Kjøttkontrollavgiftsfondet 1961-1978
 • Medlem Styret for Direktoratet for Statens skoger 1965-1969
 • Nestformann Statens kornforretning 1968-1978
 • Formann Generalplanutvalget 1972-1975
 • Medlem Viltnemnda 1976-1978
 • Medlem en rekke kommunale nemnder til 1963

Tillitsverv i partier

 • Formann Lardal Høyre 1949-1953, 1956-1958
 • Medlem Styret for Vestfold Høyre 1950-1952, 1954-1959

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Styret i Midtre Lågen grunneierforening starten fra 1958
 • Dommer Utvalgsskuer og utstillinger for storfe