Stranger, Rolf

Stranger, Rolf (1891-1990)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1950-1953
Ansiennitet:
8 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Stranger, Rolf har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 15.01.1891 i Kristiania, Oslo
 • Død 18.06.1990
 • Sønn av grosserer Anund Hanssen (1847-1931) og hjemmeværende Hilda Theodora Jørgensen (1847-1910)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 5 for Oslo, 1931 - 1933, H.
 • Vararepresentant nr 4 for Oslo, 1934 - 1936, H.
 • Vararepresentant nr 4 for Oslo, 1937 - 1945, H.
 • Representant nr 5 for Oslo, 1945 - 1949, H.
 • Representant nr 4 for Oslo, 1950 - 1953, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 04.12.1945 - 10.01.1950
  Nestformann, Finans- og tollkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950
  Forsterkningsmedlem, Justiskomiteen, 04.12.1946 - 30.06.1949
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 21.07.1949 - 09.12.1949

  1950-53

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1950 - 10.01.1954
  Nestformann, Finans- og tollkomiteen, 23.01.1950 - 28.06.1952
  Forsterkningsmedlem, Justiskomiteen, 09.05.1950 - 23.06.1950
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 30.06.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Kommunalkomiteen, 28.06.1952 - 10.01.1954
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 10.07.1953 - 12.12.1953

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Varamedlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 10.04.1948 - 10.01.1950
  Medlem, Reglementskomiteen, 23.02.1949 - 13.12.1949

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1950-53

  Medlem gruppestyret, Høyre, 11.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1909
 • Cand.jur. 1914

Yrke

 • Ansatt firmaet Hanssen Bergh A/S 1914-1917
 • Disponent i firmaet Hanssen Bergh A/S 1917-1953

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Offiser av fransk Æreslegions orden
 • Kommandør av Finlands lejons orden
 • Kommandør av svensk Vasa orden
 • Kommandør av danske Dannebrogs orden
 • Kommandør av belgiske Leopolds orden
 • Kommandør av 1. klasse Tunesiske republikks orden
 • Kommandør av 1. klasse av Republikken Østerrikes Fortjenesteorden
 • Kommandør av Det ungarske Fortjeneste kors
 • Kommandør av 1. klasse spanske Isabella Catholica (El Merito civile)
 • Kommandør av 1. klasse av Italienske republikanske orden
 • Kongens fortjenstmedalje i gull
 • Kommandør av 1. klasse av Siamesiske krone orden
 • Den rumenske meritul Comercial ci Industrial medalje
 • St. Hallvardmedaljen 1960
 • Kommandør med stjerne av St. Olavs Orden 1965

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1925-1928, 1931-1934
 • Medlem Oslo Formannskap 1928-1931, 1934-1937, 1937-1945, 1947-1949, 1951-1951, 1951-1955, 1959-1962, 1963-1967
 • Ordfører Oslo Bystyre 1945-1945, 1955-1959, 1962-1963
 • Varaordfører Oslo Bystyre 1945-1945, 1950-1950

Offentlige verv

 • Nestformann Norges Eksportråd 1920-1921
 • Medlem Boikottdomstolen 1933
 • Medlem Statens filmråd 1935
 • Nestformann Styret for Den Norske Opera 1958-1971
 • Formann Styret for Oslo Nye Teater 1959-1984

Tillitsverv i partier

 • Formann Oslo Høyre 1937-1970
 • Medlem Høyres sentralstyre 1945-1971

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Confektionsfabrikantenes landsforbund 1918-1931
 • Formann Styret i Norges varemesse 1925-1970
 • Medlem Representantskapet i Oslo Håndverk- og Industriforening 1926-1933
 • Medlem Oslo handelsstands 50-mannsutvalg 1930-1948
 • Medlem Hovedstyret i Norges industriforbund 1933-1940
 • Formann Confektionsfabrikantenes landsforbund 1940
 • Formann Confektionsfabrikantenes landsforbund 1945-1947
 • Medlem Styret i Oslo handelskammer

Andre administrative verv

 • Nestformann Komiteen for Norges deltakelse i verdensutstillingen i Barcelona 1929
 • Medlem Styret for utstillingen "Vi kan" i Oslo 1938
 • Medlem Forstanderskapet ved Oslo Sparebank 1938-1958
 • Medlem Arbeidsutvalget for verdensutstillingen i New York 1939
 • Medlem Representantskapet for Bergens privatbank 1948-1964
 • Formann Hovedkomiteen for Norges deltakelse på verdensutstillingen i Brussel 1958

Litteratur

 • Rolf Stranger. Til 70 årsdagen 15. januar 1961, Oslo 1961
 • Stranger, Rolf: I all fortrolighet, Oslo 1972
 • Lange-Nielsen, Sissel (red.): Mitt hjertes Oslo. En Kristiania-gutt og Oslo-Borger forteller til Arne Christiansen, Philip Houm og Jens Ludvig Høst, Oslo 1987