Haarstad, Ragnhild Queseth

Haarstad, Ragnhild Queseth (1939-2017)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 1993-1997
Ansiennitet:
16 år, 91 dager

Gå til bildegalleri

Haarstad, Ragnhild Queseth har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 04.04.1939 i Grue, Hedmark
 • Død 06.06.2017
 • Datter av bonde Guttorm Queseth (1904-1982) og husmor Ester Johansen (1906-1997)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 1973 - 1977, Sp.
 • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 1977 - 1981, Sp.
 • Representant nr 5 for Hedmark, 1981 - 1985, Sp.
 • Representant nr 6 for Hedmark, 1985 - 1989, Sp.
 • Representant nr 7 for Hedmark, 1989 - 1993, Sp.
 • Representant nr 3 for Hedmark, 1993 - 1997, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 21.10.1981 - 19.10.1983
  Sekretær, Kirke- og undervisningskomiteen, 19.10.1983 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Nestleder, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Leder, Energi- og miljøkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 07.11.1989 - 30.09.1993
  Delegat, FNs generalforsamling, 1990 -

  1993-97

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1985-89

  Varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kommunal- og arbeidsdepartementet, kommunalsaker, 17.10.1997 - 31.12.1997
  Statsråd, Kommunal- og regionaldepartementet, 01.01.1998 - 16.03.1999

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskoleeksamen 1956
 • Handelsskole 1957
 • Musikkonservatoriet 1957-1959
 • Kurs i stenografi 1958
 • Glåmdal husmorskole 1959
 • Glåmdal jord- og skogbruksskole (agronomlinje) 1960

Yrke

 • Kontorassistent, Oslo 1957-1959
 • Husmor fra 1961

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Hedmark Journalistlags utmerkelse "Melvindprisen" 1989

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Grue Kommunestyre 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Hedmark 1975-1979
 • Medlem Fylkesutvalg, Hedmark 1979-1982

Offentlige verv

 • Medlem Sosialnemnda, Grue 1971-1975
 • Medlem Barnevernsnemnda, Grue 1971-1975
 • Formann Fylkeslandbruksstyret i Hedmark 1975-1977
 • Leder Fylkesskolestyret 1977-1979
 • Medlem NAVFs råd for forskning og samfunnsplanlegging 1978-1982
 • Medlem Fylkesskolestyret 1979-1982
 • Medlem Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1980-1982
 • Medlem Rådet for videregående opplæring 1980-1982
 • Varamedlem Styret i Naturskadefondet 1980-1981
 • Medlem Innlandsutvalget 1981-1983
 • Medlem Utvalget for menneskerettigheter 1985-1994
 • Medlem Sysselsettingsutvalget 1991-1992
 • Nestleder Utvalget for kunstnerisk utsmykning i Stortinget 1993-1997
 • Medlem Norsk kulturråd 1997-2000
 • Medlem Juryen for nytt operahus 1999-2000
 • Medlem Styret for Finsk-norsk Kulturinstitutt 2000-2006
 • Medlem Statens seniorråd 2010-2013
 • Medlem Utvalg som skal gjennomgå brannsikkerheten til særskilte risikogrupper 2010-2012

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Hedmark Sp 1968-1970
 • Formann Hedmark Senterkvinner 1970-1974
 • Medlem Sp's sentralstyre 1973-1977, 1988-1994
 • Nestformann Hedmark Sp 1975-1979
 • Leder Senterkvinnene 1988-1994

Andre administrative verv

 • Leder Styret for Kvinnemuseet/Kongsvingermuseene 2000-2003
 • Leder Styret for Turnéorganisasjonen for Hedmark 2003-2007
 • Leder Styret for Norsk Skogfinsk Museum fra 2006

Litteratur

 • Haarstad, Ragnhild Queseth: "Folkehøgskolene sett fra Løvebakken", i Arild Mikkelsen (red.): Festskrift til Olav Akerlie 30. okt. 1991, Norsk folkehøgskolelag 1991
 • Haarstad, Ragnhild Queseth: "Kjære Berit", Kvinneuniversitetets festskrift til Berit Ås, Kondor A/S 2003