Robertsen, Raymond

Robertsen, Raymond (1974-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Finnmark 2001-2005
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 12.09.1974 i Hammerfest, Finnmark
 • Sønn av industriarbeider Erling E. Robertsen (1955-) og husmor Borgny Irene Dagsvold (1956-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Finnmark, 2001 - 2005, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 30.09.2002
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2002 - 30.09.2005

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 16.03.2020 - 14.10.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Baksalen barneskole 1981-1987
 • Breilia ungdomsskole 1987-1990
 • Breilia videregående skole, engelsk og matematikk 1990-1993
 • Offentlig økonomi og administasjon ved Høgskolen i Finnmark 1996-1998
 • Internasjonal markedsføring ved Høgskolen i Finnmark 1998-1999

Yrke

 • Kontorassistent ved Elvetun Barnehage 1993-1994
 • Lærer ved Sandøybotn skole 1994-1995
 • Akkarfjord skole 1995-1996
 • Prosjektleder i Pro Barents AS 2006-2007
 • Daglig leder for Stiftelsen Barentshavkonferanser fra 2007

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Hammerfest Formannskap 1995-1999 (setteordfører)
 • Medlem Hammerfest Formannskap 1999-2001, 2007-2011

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Finnmark 1995-1999
 • Medlem Fylkesutvalg, Finnmark 1999-2001

Tillitsverv i partier

 • Leder Finnmark Unge Høyre 1993-1997
 • Leder Hammerfest Høyre 1998-2001
 • Fylkessekretær Finnmark Høyre 1999-2001

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Finnmark Fylkesrederi 1998-2000
 • Leder Styret for Goahtebeallji KF 2006
 • Leder Styret for Økonomi og regnskap AS 2006
 • Medlem Styret for Sykehusapotek Nord HF 2007
 • Medlem Styret for Arctic Inomar AS

Litteratur

 • Amundsen, Evjen og Robertsen: Retten til land og vann, Høgskolen i Finnmark Alta 1998
 • Amundsen, Nilsen og Robertsen: Saltfiskmarkedet i Spania, Høgskolen i Finnmark Alta 1999