Sandal, Reidar

Sandal, Reidar (1949-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sogn og Fjordane 2005-2009
Ansiennitet:
13 år, 70 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 24.03.1949 i Sør-Vågsøy, Sogn og Fjordane
 • Sønn av entreprenør Roald Sandal (1923-2001) og kontorfunksjonær Herdis Tennebø (1921-2013)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1989 - 1993, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1993 - 1997, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 1 for Sogn og Fjordane, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 1 for Sogn og Fjordane, 2005 - 2009, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 03.11.1990-30.09.1993 for Kjell Opseth.
 • Møtte fast som representant 01.10.1993-22.12.1995 for Kjell Opseth.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1993-97

  1. varapresident, Stortinget, 11.10.1993 - 22.12.1995

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 08.11.1990 - 15.09.1992
  Medlem, Finanskomiteen, 15.09.1992 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 22.12.1995
  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1993 - 22.12.1995

  2001-2005

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Kommunalkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2005 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Finanskomiteen, 19.10.2005 - 05.12.2006
  Leder, Finanskomiteen, 05.12.2006 - 30.09.2009
  Medlem, Valgkomiteen, 18.12.2006 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Personlig varamedlem, KSSE (parlamentarikerdelegasjonen til konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa), 04.11.1993 - 31.12.1994
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 01.01.1995 - 22.12.1995

  2001-2005

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 06.11.2001 - 30.09.2005
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2003 - 30.09.2004
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.06.2004 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 18.10.2005 - 30.09.2009
  Innpisker, Arbeiderpartiet, 01.10.2006 - 04.12.2006

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 22.12.1995 - 25.10.1996
  Statsråd, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 25.10.1996 - 17.10.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1969
 • Cand.philol. (grunnfag samfunnskunnskap. mellomfag historie og nordisk hovedfag) 1976
 • Pedagogisk seminar 1976

Yrke

 • Vitenskaplig assistent (NAVF) ved Universitetet i Bergen 1977-1979
 • Lektor ved Flora vidaregåande skule 1979-1990 (permisjon til 1998)
 • Fylkesdirektør for opplæringssektoren i Sogn og Fjordane 1998-2000
 • Rådgiver ved Botnaneset Industriselskap AS 2000-2001
 • Daglig leder Sunnfjord Næringsråd 2010-2014
 • Prosjektleder "Kompetansebygging, utvikling og rapportering" 2015

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Sogn og Fjordane 1983-1987
 • Medlem Fylkesutvalg, Sogn og Fjordane 1987-1990

Offentlige verv

 • Medlem Kringkastingsrådet 1978-1985
 • Varamedlem Norsk Språkråd 1980-1987
 • Medlem Det lokale programråd NRK - Sogn og Fjordane 1982-1983
 • Nestleder Oljeutvalget 1983-1987
 • Nestleder Nærings- og sysselsettingsstyret 1983-1987
 • Nestleder Nærings- og ressursutvalget, Sogn og Fjordane 1983-1987
 • Medlem Helse- og sosialutvalget 1987-1990
 • Leder Styret for Fylkessjukehuset, Florø 1992-1993
 • Medlem Nordisk ministerråd 1995-1997
 • Leder Styret for Innovasjon Norge 2010-2014
 • Leder Norges Banks representantskap 2010-2017
 • Medlem Styret i Helse Førde 2017

Tillitsverv i partier

 • Leder Volda AUL 1966-1968
 • Medlem AUFs landsstyre 1969-1970
 • Leder Møre og Romsdal AUF 1969-1970
 • Medlem Styret for Møre og Romsdal A 1969-1970
 • Leder AUF-studentene ved UiB 1974-1975
 • Medlem Styret for Hordaland A 1977-1977
 • Leder Bergen Arbeidersamfunn 1977-1978
 • Leder Flora A 1980-1983, 1992-1995, fra 2001
 • Medlem Styret for Sogn og Fjordane A 1981-1983

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Bergens Arbeiderblad A/S 1981-1983
 • Medlem Styret for Botnaneset Industriselskap A/S 1983-1996
 • Leder Styret for Firdaposten 1988-1990
 • Medlem Styret for Sandal Eigedom A/S fra 1999
 • Leder Styret i Nynorsk kultursentrum fra 2010