Skjælaaen, Rune J.

Skjælaaen, Rune J. (1954-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 2005-2009
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 23.01.1954 i Bergen
 • Sønn av murer Magnus Johan Skjælaaen (1920-2009) og hjemmehjelp Magnhild Haugen (1920-2017)

Stortingsperioder

 • Representant nr 16 for Hordaland, 2001 - 2005, Sp.
 • Representant nr 13 for Hordaland, 2005 - 2009, Sp.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2005-2009

  2. varapresident, Odelstinget, 10.10.2005 - 30.09.2008

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Første nestleder, Helse- og omsorgskomiteen, 19.10.2005 - 22.09.2008
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 20.06.2008 - 30.09.2009
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 22.09.2008 - 30.09.2009
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2009 - 30.09.2009

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2005-2009

  Varamedlem, Styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, 13.12.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2002 - 30.09.2005

  2005-2009

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2005 - 30.09.2006

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2001-2005

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 25.03.2003 - 30.09.2005
  Innpisker Lagting, Senterpartiet, 25.03.2003 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 17.10.2005 - 03.10.2007
  Vara innpisker, Senterpartiet, 01.10.2006 - 03.10.2007
  Innpisker, Senterpartiet, 03.10.2007 - 20.06.2008
  Nestleder gruppestyret, Senterpartiet, 03.10.2007 - 20.06.2008
  Leder gruppestyret, Senterpartiet, 20.06.2008 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Slettebakken skole 1961-1967
 • Ulriken skole 1967-1970
 • Eksamen artium ved U. Phils skole, engelsklinje m/musikk 1970-1973
 • Cand.theol. ved Det teologiske Menighetsfakultet 1974-1981
 • Eksamen Praktisk teologisk seminar ved Menighetsfakultetet 1982
 • Veilederutdanning ved Senter Diakoni og Veiledning 1997
 • Grunn- og videregående pastoralklinisk utdanning 1998-1999

Yrke

 • Feltprest ved Akershus festning/Slottskirke 1983
 • Menighetsprest i Sund prestegjeld 1983-1993
 • Prosjektleder ved frivillighetssentral 1992-1993
 • Sykehusprest ved Diakonissehjemmets sykehus 1993-2001
 • Sykehusprest ved Haraldsplass Diakonale sykehus, Bergen 2010-2011
 • Pasient- og brukerombud for Bergen og Hordaland fra 2011

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sund Formannskap 1995-1997
 • Varamedlem Bergen Bystyre 1999-2001

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1999-2001

Offentlige verv

 • Leder Samferdsels- og miljøkomiteen, Hordaland 1999-2001
 • Medlem Utvalg for gjennomgang av tros- og livssynspolitikken fra 2010
 • Medlem A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling fra 2010

Tillitsverv i partier

 • Leder Bergen Sp 1998-2001