Klungland, Rolf Terje

Klungland, Rolf Terje (1963-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 2005-2009
Ansiennitet:
12 år, 80 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 06.07.1963 i Flekkefjord, Vest-Agder
 • Sønn av anleggsarbeider Severin Klungland (1929-) og assistent Eva Lilly Larsen (1935-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Vest-Agder, 1993 - 1997, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Vest-Agder, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 3 for Vest-Agder, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 2 for Vest-Agder, 2005 - 2009, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Medlem, Kommunalkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  2001-2005

  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Finanskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Delegat, FNs generalforsamling, 1996 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Maskin/mekanikk-kurs 1979-1980
 • Sveisekurs 1980
 • Krankurs 1987
 • Kurs for tyngre anleggsmaskiner 1988
 • Paragraf 20-kurs 1989-1990
 • Kjelekurs 1990
 • Arbeidslederskolen, NKIS, Flekkefjord 1998-1999

Lærlingepraksis

 • Prosessarbeider/smelteverksarbeider ved Øye Smelteverk ("paragraf 20") 1981-1990

Fagbrev

 • Fagbrev som prosessoperatør kjemisk/metallurgi 1990

Yrke

 • Platearbeider ved Peder Halvorsen A/S 1980-1981
 • Smører ved Mosvold rederi, Farsund 1981
 • Prosessoperatør/smelteverksarbeider ved Øye Smelteverk 1990-1993
 • Prosessoperatør/smelteverksarbeider ved Øye Smelteverk 1997-1998
 • Arbeid med bistand, Aetaten, Flekkefjord 1998-1999
 • Personalkonsulent, Sirdal kommune fra 1999
 • Personalsjef i Simek fra 2009

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Vest-Agder 1991-1995

Offentlige verv

 • Medlem Fylkesskolestyret, Vest-Agder 1991-1995
 • Leder Inntaksnemnda for videregående skoler 1991-1995
 • Varamedlem Arbeidsmiljøutvalget, Kvinesdal 1991-1995
 • Varamedlem Administrasjonsutvalget, Kvinesdal 1991-1995
 • Medlem Kontrollutvalget, Kvinesdal 1999-2003
 • Medlem Styret for Kommunerevisjon - Vest 1999-2003

Tillitsverv i partier

 • Sekretær Kvinesdal A 1989-1991
 • Faglig leder Kvinesdal A 1989-1991
 • Faglig leder Vest-Agder AUF 1990-1990
 • Leder Vest-Agder AUF 1991-1991
 • Medlem Vest-Agder A's arbeidsutvalg 1991-1993
 • Medlem Styret for Vest-Agder A fra 1991
 • Medlem Kontrollutvalget, AUF i Vest-Agder 1997-1997
 • Leder Samarbeidskomiteen LO/A i Kvinesdal 1997-2000
 • Leder Samarbeidskomiteen LO/A i Vest-Agder fra 1997
 • Leder Kvinesdal A fra 1997

Tillitsverv i organisasjoner

 • Tillitsvalgt Øye Smelteverk 1983-1989
 • Ungdomskontakt Kvinesdal kjemiske fagforening 1983-1993
 • Sekretær Kvinesdal kjemiske fagforening 1985-1989
 • Nestleder Kvinesdal kjemiske fagforening 1989-1991
 • Leder Kvinesdal Samorg 1989-1991
 • Studieleder Kvinesdal kjemiske fagforening 1989-1993
 • Leder LOs ungdomsutvalg 1990-1992
 • Leder Kvinesdal kjemiske fagforening 1991-1993
 • Medlem Styret for Europabevegelsen i Vest-Agder fra 1997
 • Faglig leder Europabevegelsen i Vest-Agder fra 1997

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Tinfos Jernverk A/S 1989-1991
 • Medlem Bedriftsforsamlingen Tinfos Jernverk A/S 1989-1993