Rui, Anne Helen

Rui, Anne Helen (1950-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 2001-2005
Ansiennitet:
12 år, 254 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 14.10.1950 i Hedrum, Vestfold
 • Datter av bonde/sagbruksarbeider/skogsarbeider Kolbjørn Ragnar Rimstad (1919-1998) og husmor/bondekone Marit Gunhilde Hvål (1923-1997)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Vestfold, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 7 for Vestfold, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 4 for Vestfold, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 7 for Vestfold, 2001 - 2005, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 02.04.1993-30.09.1993 for Jørgen Kosmo.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1993-97

  Varasekretær, Lagtinget, 11.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Visesekretær, Lagtinget, 08.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Justiskomiteen, 03.05.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Justiskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Forsvarskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Justiskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.11.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 30.09.2002
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2002 - 30.09.2005

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2001-2005

  Innpisker Lagting, Arbeiderpartiet, 01.10.2004 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Videregående skole Larvik 1964-1967
 • 1-årig yrkeskole med fagene søm og hustell Larvik 1968
 • Sykepleierutdannelse Røde Kors Tønsberg 1969-1972
 • Spesialutdannelse i intensiv sykepleie 1972-1973

Yrke

 • Sykepleier ved intensivavdelingen Vestfold sykehus 1972-1974
 • Vikar Larvik sykehus 1975-1978
 • Nattoversykepleier Larvik sykehus 1978-1992
 • Spesialsykepleier Larvik sykehus 1992-2006 (permisjon fra 1993)
 • Pensjonist fra 2006

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Vestfold 1983-1987
 • Medlem Fylkesutvalg, Vestfold 1987-1991
 • Medlem Fylkesutvalg, Vestfold 1991-1993

Offentlige verv

 • Medlem Helse- og sosialstyret, Vestfold 1983-1992
 • Meddommer Herreds- og byretten, Larvik 1983-1993
 • Medlem Rikshospitalets styre 1987-1991
 • Medlem en rekke fylkeskommunale nemnder, Vestfold 1989-1993
 • Medlem Styret for pensjonsordningen for sykepleiere 1990-1993
 • Medlem Etisk forskningskomité, Oslo 1991-1993 (for helseregion 5)
 • Leder Fylkeskulturstyret 1991-1993
 • Leder Styret for Sunnaas sykehus 2000-2001
 • Varamedlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige 2006-2017

Tillitsverv i partier

 • Medlem Representantskapet Hedrum A 1981-1987
 • Sekretær Kvelde Arbeiderpartilag 1985-1991
 • Nestleder Vestfold A 1986-1992
 • Medlem Representantskapet Larvik A 1987-2005
 • Medlem DNAs landsstyre 1989-1992
 • Leder A's gruppe i Vestfold fylkesting 1991-1993
 • Leder Kvelde Arbeiderpartilag 1992-1994

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Kvelde Idrettslags damegruppe 1975-1980
 • Nestleder Det frilynde ungdomslag 1980-1983
 • Leder Kvelde og Hvarnes skolekor 1982-1985
 • Kasserer Det frilynde ungdomslag 1982-1983
 • Leder Kvelde og Hvarnes skolemusikkkorps 1985-1987
 • Nestleder Arbeidernes Edruskapsforbund (AEF) 1997-1998
 • Leder Arbeidernes Edruskapsforbund (AEF) 1998-2000
 • Leder Stiftelsen Rus-Nett 1999-2005