Aakvaag, Ruth Kleppe

Aakvaag, Ruth Kleppe (1938-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1989-1993
Ansiennitet:
1 år, 61 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 05.08.1938 i Bergen, Hordaland
 • Datter av selvstendig næringsdrivende Johan Flatseth (1905-1995) og hjemmeværende Helga Horneland (1912-1996)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1989 - 1993, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 16.10.1989-03.11.1990 for Arne Skauge.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1989 - 03.11.1990

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1957
 • Cand.mag., Universitetet i Bergen 1962
 • Ped. sem., Bergen 1965
 • Cand.real. (biokjemi hovedfag) 1968

Yrke

 • Adjunkt Voss landsgymnas 1964-1965
 • Vitenskapelig assistent Biokjemisk Institutt, Universitetet i Bergen 1966-1968
 • Post. doc. Fellow, University of Wisconsin 1968-1970
 • Amanuensis ved Biokjemisk Institutt, Universitetet i Bergen 1970-1975
 • Guest Research fellow ved Massachusetts Institute of Technology 1974
 • Førsteamanuensis ved Biokjemisk Institutt, Universitetet i Bergen 1975-1991
 • Forsker ved Oppdragsavdelingen ved Universitetet i Bergen 1985-1986
 • Sekretær (bistilling) for Bergens Forskningsstiftelse 1986-1989
 • Prosjektkoordinator for Bergens forskningsstiftelse/Høyteknologisenteret i Bergen 1987-1989
 • Sekretariatsleder for Bioteknologinemnda 1991-1998
 • Ansvarlig redaktør for Bioteknologinemndas tidsskrift GeniAlt fra 1992
 • Seniorrådgiver for Bioteknologinemnda 1999-2000

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Henrik Sundts pris fra Det akademiske kollegium 1994

Verv

Offentlige verv

 • Diverse verv Universitetet i Bergen, både på institutt-, fakultets- og universitetsnivå fra 1974
 • Medlem Det Akademiske Kollegium, Universitetet i Bergen 1979-1984
 • Sekretær Styret for Bergens Forskningsstiftelse 1986-1989
 • Nestleder Styret for Statens Lånekasse 1986-1988
 • Medlem Universitets- og høgskoleutvalget av 1987 1987-1988
 • Medlem Utvalget til å vurdere studentutveksling og internasjonalisering 1988-1989
 • Medlem Styret for Rådet for Nasjonalt senter for virusforskning 1988-1992
 • Medlem Evalueringsutvalget for NAVFs utredningsinstitutt 1989
 • Medlem Styret for stiftelsen Nasjonalt program for forskningsformidling 1990-1993
 • Varamedlem Norges Forskningsråds områdestyre for naturvitenskap og teknologi 1992-1997 (møtte fast de to første og to siste årene)
 • Medlem Styret for Norgesnettrådet 1998
 • Medlem Styret for Norges Forskningsråds bioteknologiprogram fra 1999
 • Medlem Teknologirådet 1999
 • Medlem Styret for Norges Veterinærhøgskole fra 1999
 • Medlem Rådet for Rogalandsforskning fra 2000

Tillitsverv i partier

 • Medlem Høyres utredningsutvalg for forskning og høyere utdanning 1986-1986
 • Medlem Styret for Nesttun Høyre 1988-1990
 • Medlem Bergen Høyres politiske utvalg 1988-1990
 • Medlem Styret for Bergen Høyre 1989-1991
 • Medlem Høyres stortingsgruppes utvalg for bioteknologi 1990-1990

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Forskerforeningen ved Universitetet i Bergen 1971-1988
 • Medlem Norsk Forskerforbunds likestillingsutvalg 1977-1980
 • Medlem Styret i Norsk Forskerforbund 1977-1979
 • Nestformann Norsk Forskerforbund 1979-1980
 • Medlem Styret i Akademikernes Fellesorganisasjon 1980-1986
 • Formann Norsk Forskerforbund 1980-1984
 • Delegat til møtene i Nordisk Akademikerråd 1980-1986
 • Medlem Nordisk utvalg for universiteter og høgskoler 1980-1985 representerte Norsk Forskerforbund
 • Medlem Forskerforbundets organisasjonsutvalg 1986
 • Medlem Norsk Biokjemisk Selskaps etikk- og bioteknologiutvalg fra 1989
 • Medlem Sentralstyret for Norske kvinnelige akademikeres landsforbund 1992-1996
 • Nestleder Norske kvinnelige akademikeres landsforbund 1996-1998
 • Medlem Styret for Bergen krets av Norske kvinnelige akademikere i to fireårsperioder på 70- og 80-tallet

Litteratur

 • En rekke vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter, lærebøker i biokjemi for den videregående skole og det regionale høyskolesystemet
 • Hauge, J. G., Ruth K. Kleppe og Terje B. Christensen: Biokjemi - en grunnbok, Tano Oslo 1985
 • Aakvaag, Ruth Kleppe: Bioteknologi for alle, Bioteknologinemnda Oslo 1992
 • Aakvaag, Ruth K.: Studies on the synthetic DNAs, repair replication, transcription and gene synthesis, Naturen Bergen 1995