Ryste, Ruth Anlaug

Ryste, Ruth Anlaug (1932-2023)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Ryste, Ruth Anlaug har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 24.07.1932 i Bamble, Telemark
 • Død 21.09.2023
 • Datter av gårdbruker Hans Skaugen (1887-1964) og husmor Kristine Johnsen (1910-1984)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Personlig sekretær, Forbruker- og administrasjonsdepartementet, 1973 - 1975
  Statsråd, Sosialdepartementet, 15.01.1976 - 08.10.1979

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole 1949
 • Handelsskole 1950
 • Diverse kurs i regi av Rikstrygdeverket 1950-1969

Yrke

 • Avdelingsleder Bamble trygdekontor 1950-1970
 • Direktør i Norsk Flyktningeråd 1979-1982
 • Direktør i Statens flyktningssekretariat 1982-1987
 • Spesialrådgiver i avdelingen for innvandrersaker i Kommunaldepartementet 1988-1995

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Bamble Formannskap 1967-1971

Offentlige verv

 • Medlem Styret for pleiehjemmet 1967-1971
 • Medlem Sosialstyret, Bamble 1967-1971
 • Medlem Styret for Nationaltheatret 1975-1982
 • Medlem Styret for Feriefondet 1975-1989
 • Medlem Rådet for innvandringsspørsmål 1980-1987
 • Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1984-1987
 • Medlem Utvalget for menneskerettigheter 1994-1995
 • Medlem Agder Lagmannsrett fra 1996
 • Medlem Helse- og omsorgskomiteen, Porsgrunn fra 2007

Tillitsverv i partier

 • Medlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1975-1981
 • Medlem Bamble Arbeiderparti fra 1995

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Trygdeetatens landsforening 1968-1970
 • Medlem Representantskapet i Landsorganisasjonen 1969-1975
 • Sekretær Norsk Tjenestemannslag 1970-1973
 • Sekretær Statstjenestemannskartellet 1975-1976

Andre administrative verv

 • Kasserer Velferdssentralen, Stathelle 1995-2003