Svendsen, Ruth

Svendsen, Ruth (1915-1998)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 138 dager

Gå til bildegalleri

Svendsen, Ruth har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 23.05.1915 i Skien, Telemark
 • Død 10.01.1998
 • Datter av elektriker Olaf Svendsen (1890-1978) og husmor Gunda Kristine Hagen (1885-1965)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Telemark, 1954 - 1957, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 1958 - 1961, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Telemark, 1961 - 1965, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Telemark, 1965 - 1969, A.
 • Vararepresentant nr 4 for Telemark, 1969 - 1973, A.
 • Vararepresentant nr 4 for Telemark, 1973 - 1977, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole
 • Handelsskole

Yrke

 • Ekspeditør Porsgrunn Handelslag 1933-1938
 • Ekspeditør i Arbeidernes kooperative Selskap, Porsgrunn 1938-1941
 • Kontorleder ved Herøya Arbeiderforening 1946-1981

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Einar Gerhardsen stipend 1978

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Porsgrunn Kommunestyre 1951-1955, 1955-1959
 • Medlem Porsgrunn Formannskap 1959-1963, 1963-1967, 1967-1971, 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Telemark 1975-1979

Offentlige verv

 • Formann Lærlingnemnd for Handel og kontor 1960-1972
 • Medlem A/S Vinmonopolets stedlige styre, Porsgrunn 1961-1985
 • Medlem Administrasjonsutvalget, Porsgrunn 1964-1979
 • Medlem Komiteen for utarbeidelse av undervisningsplaner for handelsskolene 1965-1967
 • Medlem Yrkesskolenemnda, Telemark 1966-1973
 • Formann Plankomiteen for aldersboliger, Porsgrunn fra 1967
 • Medlem Styret for Porsgrunn kommunale fjordbusser 1968-1975
 • Medlem Legmannsutvalget i Trygderetten 1968-1982
 • Medlem Styret for Porsgrunn Lutherske sykehus 1971-1977
 • Medlem Regnskaps- og desisjonsutvalget, Telemark 1976-1979
 • Medlem Helse- og sosialutvalget, Telemark 1976-1979
 • Formann Fylkesskolestyrets utvalg for handelsskolen, Telemark 1977-1980
 • Formann Styret for Helse- og Velferdssentralen for eldre 1980-1995

Tillitsverv i partier

 • Formann Porsgrunn Arbeiderpartis finanskomité 1955-1956, 1960-1961
 • Nestformann Porsgrunn Arbeiderparti 1958-1959
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1959-1961
 • Medlem Arbeiderpartiets kvinnesekretariat 1965-1968
 • Revisor Telemark Arbeiderparti 1977-1984
 • Kasserer Porsgrunn Arbeidersamfunn 1981-1994

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Kasserer og sekretær i Porsgrunn Handel og Kontor 1946-1982
 • Medlem Kontrollkomiteen i Handel- og Kontors Forbund 1948-1952
 • Medlem Representantskapet i LO 1952-1975
 • Medlem Landsstyret i Handel- og Kontors Forbund 1952-1975
 • Medlem Styret for Telemark pensjonistlag av Norsk Pensjonistforbund 1988-1994

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Butikkfagskolen 1952-1960
 • Formann Kontrollkomiteen i Folkets Hus 1974-1982
 • Nestformann Forstanderskapet ved Sparebanken for Brevik, Eidanger og Porsgrunn 1977-1984