Bråthen, Stephen

Bråthen, Stephen (1964-)

Parti:
Uavhengig representant
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1993-1997
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 02.09.1964 i Lørenskog, Akershus
 • Sønn av sikkerhetskonsulent Asbjørn Helge Bråthen (1938-1995) og regnskapssekretær Margareth Jorun Sletten (1938-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 14 for Akershus, 1993 - 1997, FrP. (01.10.1993 - 02.05.1994)
 • Representant nr 14 for Akershus, 1993 - 1997, Uav. (03.05.1994 - 30.09.1997)

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1993-97

  Medlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.1993 - 03.05.1994

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskole 1980-1981
 • Økonomi grunnfag, Bankakademiet 1982-1984
 • Utskrevet befal Luftforsvarets skoler Stavern (sanitetsavdelingen) 1984
 • Diverse etterutdanningskurs i Forsvaret 1984-1990

Yrke

 • Saksebehandler Den norske Creditbank DnC aksjonærservice fondsavdelingen 1982-1984
 • Vervet i UNIFIL kontingent XV og XVI 1985-1986
 • Stedfortredende gruppeleder DnC utenlandsavdelingen 1986-1989
 • Informasjonssjef i Norges Registrerte Revisorers Forening 1997-1998
 • Konstituert direktør i Norges Registrerte Revisorers Forening 1998-1999
 • Informasjonssjef Den norske Revisorforening fra 1999

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Vernepliktsmedaljen 1984
 • UNIFIL-medaljen 1985

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ski Kommunestyre 1983-1987
 • Varamedlem Ski Kommunestyre 1987-1991
 • Medlem Ski Formannskap 1991-1993

Offentlige verv

 • Nestleder Kulturstyret, Ski 1983-1984 (permisjon 1984-1986)
 • Nestleder Kulturstyret, Ski 1986-1991
 • Lekdommer Herredsretten, Indre Follo 1991-1993
 • Medlem Styret for Sunnaas sykehus fra 2000

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Akershus FpU 1981-1983
 • Formann Ski FrP 1986-1989
 • Politisk rådgiver FrPs stortingsgruppe 1989-1993
 • Medlem FrPs landsstyre 1993-1994