Berge, Syver

Berge, Syver (1939-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oppland 1993-1997
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 30.07.1939 i Oslo, Oslo
 • Sønn av gårdbruker Erland Berge (1907-1992) og Ragnhild Bu (1917-1975)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Oppland, 1981 - 1985, Sp.
 • Representant nr 4 for Oppland, 1989 - 1993, Sp.
 • Representant nr 2 for Oppland, 1993 - 1997, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Sekretær, Landbrukskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Næringskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1993-97

  Innpisker, Senterpartiet, 01.10.1993 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Klones jordbruksskole 1955-1956
 • Brandbu skogskole 1959-1961

Yrke

 • Forsøksassistent Det norske skogforsøksvesen 1961-1963
 • Skogbruksleder Nord-Gudbrandsdal 1963-1968
 • Kasserer i Langmorkje allmenning Randsverk sag 1968-1976
 • Gårdbruker fra 1976

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Sp's hedersmerke 1998

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vågå Kommunestyre 1967-1971
 • Medlem Vågå Formannskap 1971-1975, 1975-1979, 1999-2003

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Oppland 1979-1983
 • Medlem Fylkesting, Oppland 1983-1987

Offentlige verv

 • Medlem Fylkeskulturstyret, Oppland 1976-1979
 • Medlem Nærings- og sysselsettingsstyret 1980-1987
 • Medlem Fylkeslandbruksstyret i Oppland 1988-1991
 • Leder Utdanningsrådet ved Norsk Hestesenter 1997-2005

Tillitsverv i partier

 • Leder Oppland Sp 1974-1980
 • Medlem Sp's landsstyre 1974-1980

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Oppland naturvernforbund 1964-1968
 • Medlem Styret for Oppland idrettskrets 1966-1970
 • Medlem og kasserer Styret for Vågå tamreinlag 1966-1989
 • Medlem Representantskapet i Norges Bondelag 1990-1996
 • Medlem Styret for Hedmark og Oppland slakterier 1998-2004
 • Leder Styret for Vågå Næringshage 2000-2005
 • Medlem Styret for Skogbrukets landsforening 2002-2004

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Langmorkje almenning Randsverk sag 1983-1989
 • Leder Styret for Norsk Almenningsforbund 1997-2003