Mo, Sverre L.

Mo, Sverre L. (1915-2002)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1977-1981
Ansiennitet:
16 år, 41 dager

Gå til bildegalleri

Mo, Sverre L. har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 25.01.1915 i Kvam, Hordaland
 • Død 10.10.2002
 • Sønn av gårdbruker og kunstsmed Lars L. Mo (1874-1945) og husmor Ingebjørg Skjervheim (1872-1951)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 1954 - 1957, KrF.
 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 1958 - 1961, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1961 - 1965, KrF.
 • Representant nr 10 for Hordaland, 1965 - 1969, KrF.
 • Representant nr 3 for Hordaland, 1969 - 1973, KrF.
 • Representant nr 2 for Hordaland, 1973 - 1977, KrF.
 • Representant nr 3 for Hordaland, 1977 - 1981, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Justiskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Samferdselskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Varamedlem, Valgkomiteen, 22.04.1971 - 30.09.1973
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.06.1973 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Samferdselskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 01.06.1977 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1977 - 30.09.1981
  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Samferdselskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.05.1981 - 30.09.1981

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1973-77

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 07.12.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Protokollkomiteen av 1975, 24.10.1975 - 13.01.1976

  1977-81

  Medlem, Protokollkomiteen av 1977, 10.11.1977 - 01.02.1979
  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 14.12.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1972 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1969-73

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1969 - 30.09.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkehøyskole 1932-1933
 • Diverse kurs i bilbransjen 1938-1960
 • Handelsfagprøve 1946

Yrke

 • Innehaver av Bilgodsruten Hardanger-Bergen 1934-1978
 • Innehaver av bilverkstedet Mo Auto 1946-1972
 • Innehaver av bilverkstedet Mo Auto - Kvinnherad 1968-1972

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kvam Kommunestyre 1947-1951
 • Medlem Kvam Formannskap 1951-1954, 1959-1963, 1963-1967, 1967-1971, 1971-1973

Offentlige verv

 • Medlem Tilsynsnemnda for Steinsdalen skule 1942-1946
 • Medlem Skolestyret, Vikøy 1946-1951
 • Formann Tilsynsnemnda for Steinsdalen skule 1946-1950
 • Medlem Styret for Trygdekassa, Kvam 1947-1963
 • Medlem Bygningsrådet, Nordheimsund 1947-1951
 • Medlem Styret for Nordheimsund yrkesskole 1948-1954
 • Medlem Styret for Kvam kraftverk 1949-1975
 • Medlem Styret for Framnes ungdomsskole 1950-1958
 • Medlem Tiltaksnemnda, Kvam 1951-1964
 • Medlem Skolestyret, Kvam 1952-1957
 • Medlem Vikøy sokneråd 1954-1961
 • Formann Styret for Nordheimsund yrkesskole 1954-1960
 • Formann Skolestyret, Kvam 1957-1964
 • Medlem Ytre Hardanger interkommunale arbeids- og tiltaksnemnd 1957-1965
 • Formann Framnes ungdomsskole 1958-1976
 • Medlem Yrkesskoleutvalget, Hordaland 1960-1972
 • Medlem Fylkesskolestyret, Hordaland 1960-1972
 • Medlem Jernbanerådet 1969-1973
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Bergen 1981-1989

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Kvam KrF 1946-1952
 • Medlem Styret for Hordaland KrF 1948-1957
 • Formann Kvam KrF 1952-1958
 • Formann Hordaland KrF 1957-1964, 1981-1983

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Steinsdalen indremisjon 1940-1950
 • Medlem Styret i Vikøy indremisjon 1950-1963
 • Medlem Styret i Bergens krets av Norsk finnemisjon 1954-1962
 • Nestformann Vikøy Indremisjon 1959-1963
 • Formann Byggenemnda for Norheimsund kyrkje 1985-1994

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Vikøy sparebank 1946-1954
 • Formann Styret for Skeie Møbelfabrikk 1962-1966
 • Medlem Forstanderskapet ved Norges Skipshypotek A/S 1981-1989