Eng, Sigrun

Eng, Sigrun (1951-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 2005-2009
Ansiennitet:
16 år, 13 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 05.06.1951 i Sør-Fron, Oppland
 • Datter av lærer Kåre Flåskjer (1906-1996) og husmor Alvhild Flatekval (1919-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Buskerud, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 6 for Buskerud, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 7 for Buskerud, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 4 for Buskerud, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 3 for Buskerud, 2005 - 2009, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Næringskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Samferdselskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Næringskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Delegat, FNs generalforsamling, 1996 -

  2001-2005

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 30.09.2002
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 16.11.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2002 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Innpisker Lagting, Arbeiderpartiet, 18.10.2005 - 30.09.2006
  Innpisker Lagting, Arbeiderpartiet, 01.10.2006 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole 1958-1967
 • Gartnerskole 1989-1990

Fagbrev

 • Fagbrev/mesterbrev i blomsterdekorering 1985

Yrke

 • Selvstendig næringsdrivende 1978-1996

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Gol Kommunestyre 1983-1987
 • Medlem Gol Formannskap 1987-1991

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Reiselivslaget, Gol 1983-1993
 • Medlem Teknisk hovedutvalg, Gol 1983-1991
 • Medlem Plan- og byggenemnda, Gol 1987-1991
 • Leder Miljøutvalget, Gol 1987-1991

Tillitsverv i partier

 • Leder Gol A 1988-1988
 • Medlem Styret for Buskerud DNA 1989-1990