Sterri, Siri Frost

Sterri, Siri Frost (1944-2023)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1997-2001
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Sterri, Siri Frost har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 20.09.1944 i Trondheim, Sør-Trøndelag
 • Død 29.10.2023
 • Datter av murmester Ola Frost (1919-1988) og eiendomsbestyrer Milly Thorsen (1920-2001)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Sør-Trøndelag, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 4 for Sør-Trøndelag, 1985 - 1989, H.
 • Representant nr 6 for Sør-Trøndelag, 1989 - 1993, H.
 • Representant nr 9 for Sør-Trøndelag, 1993 - 1997, H.
 • Representant nr 10 for Sør-Trøndelag, 1997 - 2001, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1997-2001

  2. varapresident, Lagtinget, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Midlertidig visepresident, Lagtinget, 19.10.1999 - 12.11.1999

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Sekretær, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Sekretær, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Utenrikskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1985-89

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 15.12.1986 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Delegat, FNs generalforsamling, 1986 -

  1989-93

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 03.05.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Europautvalget, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 04.11.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Medlem gruppestyret, Høyre, 16.10.1989 - 03.11.1990

  1997-2001

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1997 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole, Ila skole, Trondheim 1951-1958
 • Realskole, Gerh. Schøning skole, Trondheim 1958-1960
 • Examen artium, Gerh. Schøning skole, Trondheim 1960-1964
 • 2-årig lærerskole Volda 1964-1967
 • Musikk grunnfag, Universitetet i Trondheim 1968-1969
 • Spesialpedagogikk (årsenhet), Trondheim Lærerhøyskole 1980-1981

Yrke

 • Lærer grunnskolens ungdomstrinn 1969-1981
 • Pedagogisk konsulent Malvik skolekontor 1981-1985 (permisjon fra 1985)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Malvik Formannskap 1975-1979
 • Medlem Malvik Kommunestyre 2003-2007

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 1979-1983
 • Medlem Fylkesutvalg, Sør-Trøndelag 1983-1985

Offentlige verv

 • Medlem Generalplanutvalget, Malvik 1975-1979
 • Medlem Regionplanrådet, Trondheimsregionen 1975-1979
 • Medlem Styret for Malvik kommunale musikkskole 1976-1979
 • Medlem Fylkesskolestyret, Sør-Trøndelag 1980-1984
 • Nestformann Malvik sykehjems styre 1980-1985
 • Medlem Husbankens avdelingsstyre i Trondheim 1982-1986
 • Varamedlem Kollegiet i UNIT 1984-1985
 • Formann Skoleutvalget ved Malvik videregående skole 1984-1991
 • Varamedlem Styret for Trøndelag Teater 1984-1986 (statens representant)
 • Medlem Styret for Kredittkassen Fiskernes bank, avdeling Trondheim 1984-1988 (representant for fylkestinget)
 • Nestformann Fylkesskolestyret, Sør-Trøndelag 1984-1985
 • Medlem Nordisk arbeidsgruppe for Nordisk Forum 1987-1988
 • Observatør Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1988-1991
 • Formann Styret for Olavshallen A/S 1995-1999
 • Formann Styret for stiftelsen Drivhuset 1995-1999
 • Medlem Representantskapet for Norges Bank 2001-2005
 • Leder Styret for Nordic World Heritage Foundation fra 2002
 • Varamedlem Riksrevisjonen 2002-2005
 • Medlem Malvik Næringsbygg, Malvik fra 2003
 • Meddommer Lagmannsretten, Sør-Trøndelag fra 2004
 • Medlem Styret for Universitetet i Tromsø, Tromsø fra 2005
 • Medlem Malvik Næringsutvikling, Malvik fra 2005
 • Leder Styret for Stiklestad nasjonale kultursenter fra 2005
 • Nestleder Styret for Nationaltheatret fra 2009

Tillitsverv i partier

 • Formann Malvik Unge Høyre 1961-1963
 • Formann Volda Unge Høyre 1964-1966
 • Viseformann Møre og Romsdal Unge Høyre 1965-1965
 • Varamedlem Unge Høyres sentralstyre 1965-1967
 • Formann Møre og Romsdal Unge Høyre 1966-1966
 • Viseformann Malvik Høyrekvinner 1973-1974
 • Formann Malvik Høyrekvinner 1975-1977
 • Viseformann Malvik Høyre 1975-1977
 • Viseformann Sør-Trøndelag Høyre 1982-1984
 • Medlem Programkomiteen 1983-1985
 • Formann Sør-Trøndelag Høyre 1984-1986
 • Medlem Høyres sentralstyre 1984-1993
 • Nestleder Høyrekvinners Landsforbund 1987-1989
 • Leder Høyrekvinners Landsforbund 1989-1993
 • Medlem Høyres arbeidsutvalg 1989-1993
 • Nestleder Høyres Studieforbund 1994-1995
 • Leder Høyres Studieforbund 1995-2001
 • Leder Representantskapet i Høyres Studieforbund 2001-2007
 • Leder Valgkomiteen i Høyre 2002-2006

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Malvik idrettslag 1962-1964
 • Formann Malvik lærerlag 1974-1977
 • Hovedtillitsvalgt Malvik lærerlag 1975-1980
 • Medlem Styret i Uttrøndelag lærerlag 1975-1977
 • Sekretær Styret i Uttrøndelag lærerlag 1977-1981
 • Hovedstillitsvalgt Uttrøndelag lærerlag 1978-1979
 • Varamedlem Norsk lærerlags landsstyre 1981-1983
 • Medlem Arbeidsutvalg Det norske hageselskap 1989-1993

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Tempeveien 13 A/S 1987-2001
 • Formann Styret for Innherredsveien 1c A/S 1987-2001
 • Medlem Representantskapet for Adresseavisen ASA fra 1994
 • Medlem Representantskapet for BNbank ASA fra 2005
 • Medlem Representantskapet BN-kreditt AS fra 2005