Voie, Søren Fredrik

Voie, Søren Fredrik (1949-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 2005-2009
Ansiennitet:
4 år, 55 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 20.03.1949 i Buksnes, Nordland
 • Sønn av gårdbruker Peder Voie (1907-1990) og husmor Mary Abelsen (1915-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1997 - 2001, H.
 • Representant nr 12 for Nordland, 2001 - 2005, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 2005 - 2009, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Første nestleder, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2005 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Statsrealskole 1963-1965
 • Examen artium (reallinja, privatist) 1968
 • Tilleggsutdanning i pedagogikk, ledelse og næringsutvikling 1973-1998
 • Hovedfag bedriftsøkonomi 1982

Yrke

 • Fiskeindustrien i Lofoten og Finnmark 1970-1976
 • Lektor i videregående skole 1976-1983
 • Banksjef i Sparebank1 Nord-Norge 1988-1992
 • Rådmann i Vestvågøy kommune 1992-1999
 • Direktør ved Høgskolen i Nord-Trøndelag 1999-2001
 • Prosjektleder i Nordland fylkeskommune 2006-2007
 • Rektor ved Vest-Lofoten videregående skole fra 2007

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vestvågøy Formannskap 1979-1983
 • Ordfører Vestvågøy Kommunestyre 1983-1987
 • Medlem Vestvågøy Kommunestyre 2007-2011

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Nordland 1987-1991
 • Medlem Fylkesting, Nordland 1991-1995

Offentlige verv

 • Medlem Landsdelsutvalget for Nord-Norge 1987-1992
 • Nestleder Det regionale høgskolestyret for Nordland, 1988-1994
 • Medlem Landsdelsutvalget for Nord-Norges fiskeripolitiske utvalg 1990-1995
 • Medlem Styret for Høgskolen i Bodø 1994-1999
 • Varamedlem Representantskapet for Norges Bank 1997-2001
 • Medlem Omstillingsstyret for Steinkjer kommune 1999-2001

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Vestvågøy Høyre 1977-1987
 • Medlem Styret for Nordland Høyre 1988-1992
 • Medlem Høyres fiskeripolitiske utvalg 1991-1992
 • Medlem Høyres sentralstyre 1998-2002
 • Medlem Høyres programkomite 2000-2001
 • Medlem Høyres utredningsutvalg for høyere utdanning 2000-2001

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag 2000-2001

Andre administrative verv

 • Leder Styret for Nordlandsforskning 1991-1995
 • Leder Styret for Lofotr Næringsdrift A/S fra 1997
 • Leder Styret for Lofotr - Vikingmuseet på Borg fra 1997
 • Medlem Styret for Lofoten Næringshage 1999-2007
 • Leder Styret for Europharma A/S fra 2005
 • Leder Styret for Nordly Holding A/S fra 2005