Hille, Sigurd

Hille, Sigurd (1950-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 2017-2021
Ansiennitet:
4 år, 55 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 06.05.1950 i Århus, Danmark
 • Sønn av disponent Sigurd Fasmer Hille (1914-1960) og kontorfullmektig Else Kolstrup (1918-2007)

Stortingsperioder

 • Representant nr 14 for Hordaland, 2013 - 2017, H.
 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 2017 - 2021, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2013-2017

  Medlem, Finanskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2013-2017

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 12.11.2013 - 30.09.2017

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Fana gymnas (økonomisk linje) 1966-1969
 • Juridisk embetseksamen, Universitetet i Bergen 1970-1977 (ett års avbrekk)

Yrke

 • Disponent/daglig leder i Gula Tidend L/L 1978-1987
 • Daglig leder i AS Lokalavisene (Bergens Tidende) 1987-1989
 • Daglig leder i Askøyværingen AS, Bygdanytt AS, Forlaget Strilen AS og VestNytt AS 1989-2012

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Bergen Bystyre 2011-2013

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1975-1979
 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1979-1983
 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1983-1987
 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1987-1991

Offentlige verv

 • Formann Hordaland samferdselsstyre 1984-1991
 • Formann Bergen overligningsnemnd 1995-2003
 • Formann Skatteutvalget, Bergen 2003-2009
 • Meddommer Gulating Lagmannsrett 2006-2013 (Arbeidsretten)
 • Meddommer Tingretten, Bergen 2006-2013
 • Styremedlem Helse Bergen 2007-2013
 • Medlem Kontrollutvalget, Bergen 2012-2013

Tillitsverv i partier

 • Formann Hordaland Unge Høyre 1971-1972
 • Arbeidsutvalgsmedlem Bergen Høyre 1975-1983
 • Fylkesstyremedlem Hordaland Høyre 1980-1986
 • Styremedlem Bergenhus Høyre 2012-2013

Tillitsverv i organisasjoner

 • Styremedlem Norske Avisers Landsforening 1987-2000
 • Hovedstyremedlem Næringslivets Hovedorganisasjon 1994-2007
 • Formann Norske Avisers Landsforening 2000-2004 heter nå Mediebedriftenes Landsforening
 • Arbeidsutvalgsmedlem Næringslivets Hovedorganisasjon 2003-2007
 • Formann NHO Hordaland 2008-2010