Horne, Solveig

Horne, Solveig (1969-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 2017-2021
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 12.01.1969 i Haugesund, Rogaland
 • Datter av bilmekaniker Jon Tormod Horne (1940-2016) og sykepleier Ingebjørg Marie Stødle (1942-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Rogaland, 2001 - 2005, FrP.
 • Representant nr 5 for Rogaland, 2005 - 2009, FrP.
 • Representant nr 4 for Rogaland, 2009 - 2013, FrP.
 • Representant nr 3 for Rogaland, 2013 - 2017, FrP.
 • Representant nr 3 for Rogaland, 2017 - 2021, FrP.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 16.10.2013-30.09.2017, Helge Thorheim møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2017-17.01.2018, Atle Simonsen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Medlem, Justiskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Første nestleder, Familie- og kulturkomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 20.06.2013 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2013 - 16.10.2013
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 16.10.2013

  2017-2021

  Medlem, Justiskomiteen, 31.01.2018 - 29.01.2020
  Varamedlem, Valgkomiteen, 28.09.2018 - 30.09.2021
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 29.01.2020 - 30.09.2021
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.2021 - 30.09.2021

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2017-2021

  Medlem, Den særskilte komité for å behandle Særskilt melding fra EOS-utvalget (Dokument 7:2 (2020-2021)), 25.02.2021 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 30.09.2009
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2006 - 30.09.2007

  2009-2013

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 - 30.09.2013

  2017-2021

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2019 - 30.09.2020
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 15.10.2019 - 30.09.2021

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2009-2013

  Medlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 07.10.2009 - 30.09.2013

  2017-2021

  Tredje varamedlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.2018 - 30.09.2019
  Andre nestleder gruppestyret, Fremskrittspartiet, 30.09.2019 - 28.01.2020

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 16.10.2013 - 16.12.2015
  Statsråd, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 16.12.2015 - 31.03.2016
  Statsråd, Barne- og likestillingsdepartementet, 01.04.2016 - 17.01.2018

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Enge barne- og ungdomsskole 1976-1985
 • Gand videregående skole, allmennfag og husholdning 1985-1987
 • Hinna videregående skole, VKF ferskvarelinjen 1987-1988

Lærlingepraksis

 • Praksis ved Samvirke Økonom 1988-1990

Fagbrev

 • Fagbrev butikkslakter 1990

Yrke

 • Ferskvareleder ved Samvirke Økonom 1990-1996

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sola Formannskap 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1999-2003
 • Medlem Fylkesutvalg, Rogaland 2003-2005

Offentlige verv

 • Medlem Hovedutvalget for undervisning, Sola 1995-2003
 • Medlem Hovedutvalget for Helse og Sosial, Rogaland 1999-2003
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved LYSE 1999-2004
 • Medlem Styret for Forus Næringspark 1999-2004
 • Leder Klagenemnda, Rogaland 1999-2007
 • Medlem Landsstyret for Kommunenes Sentralforbund 2003-2005
 • Medlem Kommunenes Sentralforbund 2003-2005
 • Medlem Regionalkomiteen, Rogaland 2003-2005
 • Medlem Styret for Stavangerregionens Europakontor 2003-2005
 • Medlem Fylkeslandbruksstyret i Rogaland 2003-2005
 • Medlem Europarådet 2004-2006
 • Medlem Styret for Innovasjon Norge, Rogaland 2004-2005

Tillitsverv i partier

 • Formann Sola FrP 1998-2000
 • Studieleder Rogaland FrP 1998-2000
 • Formann Rogaland FrP 2000-2006
 • Medlem FrPs landsstyre 2000-2006
 • Medlem FrPs sikkerhetspolitiske utvalg 2002-2007
 • Formann FrPs familiepolitiske utvalg 2002-2005

Tillitsverv i organisasjoner

 • Varamedlem Brukerrådet for representantordninger 2011-2013