Nilssen, Sonja Helene

Nilssen, Sonja Helene (1911-1977)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Finnmark 1965-1969

Gå til bildegalleri

Nilssen, Sonja Helene har avgått ved døden.

Finn informasjon etter