Austeng, Siri

Austeng, Siri (1944-2017)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 46 dager

Gå til bildegalleri

Austeng, Siri har avgått ved døden.

Finn informasjon etter