Bjerke, Siri

Bjerke, Siri (1958-2012)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 2001-2005
Ansiennitet:
0 år, 10 dager

Gå til bildegalleri

Bjerke, Siri har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 19.06.1958 i Oslo, Oslo
 • Død 11.02.2012
 • Datter av sjefsøkonom Juul Bjerke (1928-2014) og kontorsekretær Ruth-Lillian Foss (1927-1997)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1997 - 2001, A.
 • Vararepresentant nr 4 for Oslo, 2001 - 2005, A.

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Utenriksdepartementet, 14.06.1993 - 25.10.1996
  Statssekretær, Utenriksdepartementet, 25.10.1996 - 17.10.1997
  Statsråd, Miljøverndepartementet, 17.03.2000 - 19.10.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnfag psykologi ved Universitetet i Oslo 1999

Yrke

 • Direktør for næringspolitikk i NHO 2002-2005
 • Divisjonsdirektør Innovasjon Norge fra 2005

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Ungdomsnemnda, Oslo 1981-1985
 • Medlem UD's rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid 1982-1984
 • Medlem Statens barne- og ungdomsråd 1982-1984
 • Nestleder Statens barne- og ungdomsråd 1985-1986
 • Leder Forsvarspolitisk utvalg fra 2006
 • Leder Omsetningsrådet 2012

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Oslo Arbeiderparti 1974-1984
 • Kommunalrådssekretær Ap's bystyregruppe, Oslo kommune 1980-1983
 • Utredningssekretær Arbeiderpartiets kvinnebevegelse 1983-1986
 • Internasjonal sekretær Arbeiderpartiets utredningssekretariat 1986-1993
 • Leder Arbeiderpartiets utredningssekretariat 1998-2000

Andre administrative verv

 • Varamedlem Pressens faglige utvalg (representant for allmennheten) fra 2004