Halvorsrud, Sigmund Juul Hermann

Halvorsrud, Sigmund Juul Hermann (1915-1992)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 11 dager

Gå til bildegalleri

Halvorsrud, Sigmund Juul Hermann har avgått ved døden.

Finn informasjon etter