Holemark, Sigurd

Holemark, Sigurd (1934-2004)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Østfold 1989-1993
Ansiennitet:
12 år, 109 dager

Gå til bildegalleri

Holemark, Sigurd har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.09.1934 i Norderhov, Buskerud
 • Død 12.08.2004
 • Sønn av kontorsjef Sverre Holemark (1903-1967) og husmor Agnes Lundesgaard (1902-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Østfold, 1973 - 1977, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 8 for Østfold, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 4 for Østfold, 1985 - 1989, H.
 • Representant nr 2 for Østfold, 1989 - 1993, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1981-85

  Varasekretær, Stortinget, 08.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Sekretær, Stortinget, 09.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Sekretær, Stortinget, 10.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Forsvarskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Finanskomiteen, 23.10.1985 - 21.10.1987
  Medlem, Landbrukskomiteen, 21.10.1987 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 01.10.1981 - 30.09.1982
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1982 - 1983
  Delegat, FNs generalforsamling, 1984 -

  1989-93

  Leder, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1989 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1954
 • Handelsgymnas 1955
 • Praktikant ved Borregaard Fabrikker A/S, Sarpsborg 1955-1956
 • Praktikant ved Borregaard GmbH, Frankfurt 1956-1957
 • Kurs i internasjonal markedsføring, Manchester College of Science and Technology 1957-1959

Yrke

 • Assisterende salgssjef ved Kellner-Partington Ltd., Manchester 1959-1961
 • Avdelingssjef ved Borregaard Fabrikker A/S, Sarpsborg 1961-1970
 • Kontorsjef ved Borregaard Fabrikker A/S, Sarpsborg 1970-1981
 • Ansatt ved Borregaard Fabrikker i Sarpsborg, avdeling for informasjon og samfunnskontakt 1993-1997

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Gjest på landsskytterstevner i perioden som medlem av Forsvarskomiteen

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Sarpsborg Formannskap 1967-1971, 1975-1979
 • Medlem Sarpsborg Bystyre 1971-1975

Offentlige verv

 • Formann Trafikkrådet, Sarpsborg 1973-1980 (initiativtaker til opprettelsen av Trafikkrådet i 1973)
 • Medlem Merverdiavgiftsutvalget 1975
 • Medlem Folketrygdfondet - 1. fondsstyre, Oslo 1978-1981
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Fredrikstad 1978-1984
 • Medlem Overligningsnemnda fra 1999

Tillitsverv i partier

 • Formann Sarpsborg Høyre 1965-1967
 • Medlem Styret for Østfold Høyre 1967-1978, 1980-1982
 • Viseformann Østfold Høyre 1970-1971, 1973-1974
 • Formann Østfold Høyre 1974-1978, 1980-1982
 • Medlem Høyres sentralstyre 1974-1978, 1980-1982
 • Leder Høyres vervekampanje 1975-1975
 • Medlem Høyres kommunalutvalg 1985-1989
 • Medlem Høyres EF-utvalg 1988-1992
 • Leder Sarpsborg Høyre 1998-1999
 • Medlem Styret for Sarpsborg Høyre fra 1998
 • Medlem Østfold Høyres nominasjonskomité foran stortingsvalget 2000-2001

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for A/S Østfoldavisene 1973-1974
 • Medlem Styret for Fredrikstad Blad 1975-1982