Kalheim, Sigurd

Kalheim, Sigurd (1927-2007)

Parti:
Det Nye Folkepartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 1969-1973
Ansiennitet:
1 år, 250 dager

Gå til bildegalleri

Kalheim, Sigurd har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 04.04.1927 i Hjelmeland, Rogaland
 • Død 18.07.2007
 • Sønn av skipsfører Johan Kalheim (1894-1965) og husmor Johanne Bog (1896-1977)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 1969 - 1973, V. (01.10.1969 - 08.12.1972)
 • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 1969 - 1973, DNF. (09.12.1972 - 30.09.1973)

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 21.08.1970-17.03.1971 for Hallvard Eika.
 • Møtte fast som representant 18.10.1972-09.12.1972 for Hallvard Eika.
 • Møtte fast som representant 09.12.1972-30.09.1973 for Hallvard Eika.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Nestformann, Justiskomiteen, 05.10.1970 - 17.03.1971
  Nestformann, Justiskomiteen, 19.10.1972 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1970 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1969-73

  Varamedlem gruppestyret, Det Nye Folkepartiet, 09.12.1972 - 30.09.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1946
 • Cand.jur. 1951

Yrke

 • Banksjef i Skien Sparebank 1964-1988

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Ridder av Den franske Republikks Kulturorden 1981

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Skien Formannskap 1967-1971, 1971-1975, 1975-1979

Offentlige verv

 • Medlem Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank 1970-1974
 • Medlem Utvalget til å utrede prisproblemene 1972-1973

Tillitsverv i partier

 • Formann Det liberale Folkeparti i Telemark 1974-1978
 • Formann Skien Venstrelag