Lersbryggen, Sigurd

Lersbryggen, Sigurd (1901-1980)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1954-1957
Ansiennitet:
12 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Lersbryggen, Sigurd har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.07.1901 i Strømm, Vestfold
 • Død 02.02.1980
 • Sønn av gårdbruker Sigvart Lersbryggen (1861-1924) og Ingeborg Grimsrud (1870-1946)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Vestfold, 1945 - 1949, H.
 • Representant nr 2 for Vestfold, 1950 - 1953, H.
 • Representant nr 4 for Vestfold, 1954 - 1957, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Vei- og jernbanekomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Samferdselskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1952 - 13.12.1952

  1954-57

  Nestformann, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Sverresal ungdomsskole 1918-1919
 • Eksamen Vestfold landbruksskole 1922

Yrke

 • Bestyrte farsgården fra 1924
 • Overtok farsgården 1928

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Strømm Kommunestyre 1931-1934, 1940-1941, 1955-1959
 • Ordfører Strømm Kommunestyre 1934-1937, 1937-1940, 1945-1945

Offentlige verv

 • Formann Jordstyret, Strømm fra 1928
 • Medlem Skogrådet, Strømm fra 1930
 • Medlem Ankenemnda, Vest-Agder 1937-1943
 • Revisor Overformynderiet, Vestfold 1937-1942
 • Medlem Styret for Vestfold landbruksselskap 1938-1942
 • Medlem Overstyret for Vestfold Landbruksskole 1945-1946
 • Medlem Ankenemnda, Vest-Agder 1945
 • Revisor Overformynderiet, Vestfold 1945
 • Medlem Styret for Vestfold landbruksselskap 1945-1974
 • Varamedlem Hovedstyret, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen 1955-1971
 • Medlem Direksjonen for Hypotekbanken 1956-1965
 • Medlem Fylkesskogrådet, Vestfold 1968-1972
 • Medlem Styret for Norges Småbruks- og Bustadbank

Tillitsverv i partier

 • Medlem Høyres landsstyre 1946-1958

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Strømm landbrukslag 1931-1933
 • Medlem Styret i Vestfold skogselskap 1937-1941
 • Formann Strømm skogeierlag 1937-1938
 • Formann Vestfold skogselskap 1941-1946
 • Formann Vestfold frukt- og korndyrkerlag 1951-1954

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Svelvik og Strømm sparebank 1936-1953
 • Medlem Styret for Konservesfabrikken, Lier 1945-1973
 • Formann Styret for Svelvik og Strømm sparebank 1953-1972