Guleng, Silje

Guleng, Silje (1976-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 2013-2017

Gå til bildegalleri