Molvik, Sigbjørn

Molvik, Sigbjørn (1950-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Telemark 2001-2005
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 04.09.1950 i Volda, Møre og Romsdal
 • Sønn av småbruker og platearbeider Sivert Molvik (1915-1992) og husmor Alvhild Røyset (1923-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Telemark, 2001 - 2005, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Sosialkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 30.09.2002
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2002 - 30.09.2005

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2001-2005

  Medlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.2001 - 30.09.2003
  Vara innpisker, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.2001 - 30.09.2003
  Varamedlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 15.10.2003 - 30.09.2005
  Innpisker, Sosialistisk Venstreparti, 15.10.2003 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Ulvestad skule, Volda 1957-1964
 • Volda realskole 1964-1966
 • Volda gymnas, engelsklinja 1966-1969
 • Hamar lærerskole, engelsklinja 1971-1974
 • Historie grunnfag, Universitetet i Oslo 1974-1975

Yrke

 • Lærer ved Kalstad skole 1975-1995
 • Lærer ved Bratsbergkleiva skole 1995-2001

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kragerø Kommunestyre 1991-1995

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Telemark 1995-1999
 • Medlem Fylkesutvalg, Telemark 1999-2001

Offentlige verv

 • Nestleder Kulturutvalget, Kragerø 1991-1995
 • Medlem Styret for Telemark sentralsykehus 1992-1995
 • Medlem Hovedutvalget for regionale tjenester, Telemark 1995-2001
 • Medlem Kringkastingsrådet 2006-2009
 • Medlem Styret for Posten Norge AS fra 2006
 • Medlem Styret for Rikshospitalet HF fra 2008

Tillitsverv i partier

 • Fylkessekretær Telemark SV 1987-1994
 • Leder Kragerø SV 1992-1995
 • Leder Telemark SV 1997-2001
 • Medlem SVs landsstyre 1997-2001

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Kragerø Lærerlag 1977-1979
 • Leder Kragerø Nei til EU 1987-1990