Olsen, Sigmund

Olsen, Sigmund (1912-1986)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Aust-Agder 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 182 dager

Gå til bildegalleri

Olsen, Sigmund har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 12.12.1912 i Kristiansand, Vest-Agder
 • Død 27.08.1986
 • Sønn av sjømann Karl Olsen og Sigrid Hansen

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Aust-Agder, 1958 - 1961, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Aust-Agder, 1961 - 1965, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Aust-Agder, 1965 - 1969, H.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Statens gartnerskole, Dømmesmonen 1930, 1932
 • Norges Landbrukshøyskole 1931

Yrke

 • Gårdbruker og handelsgartner

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Landbruksselskapets medalje med diplom 1973
 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1980

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Fjære kommunestyre 1951-1955, ordfører 1955-1959, medlem 1959-1963, 1963-1967
 • Medlem Grimstad formannskap 1971-1975, 1975-1979

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Aust-Agder 1955-1959

Offentlige verv

 • Medlem Omsetningsrådet 1955-1972
 • Formann Fagstyret for Statens gartnerskole Dømmesmoen 1966-1982
 • Medlem Hovedstyret i Statens landbruksbank 1969-1981
 • Medlem og formann Skolestyret, Fjære
 • Medlem Lønns- og administrasjonsutvalget, Grimstad
 • Medlem Styret for Vannverket, Grimstad

Tillitsverv i partier

 • Medlem Høyres programkomité 1958-1967

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Landbrukets Sentralforbund 1954-1971
 • Medlem Styret i Norges Bondelag 1963-1967
 • Nestformann Landbrukets Sentralforbund 1970-1971

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Grimstad Eddikbryggeri 1946-1982
 • Formann Styret for Gartnerhallen, avdeling Arendal 1947-1974 (medstifter av Gatnerhallen Arendal 1946/47)
 • Formann Distriktsstyret i Gartnerhallen Sørlandet 1947-1974
 • Medlem Hovedstyret i Gartnerhallen 1948-1953, formann 1953-1970, medlem 1970-1973